Osmanlıcaya izin var

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni programlara uygun olarak hazırlanacak ders kitaplarında, 'Türkçeleşmiş' Osmanlıca, Arapça ve diğer dillerden sözcüklerin kullanılabileceğini açıkladı.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, yeni programlara uygun olarak hazırlanacak ders kitaplarında, 'Türkçeleşmiş' Osmanlıca, Arapça ve diğer dillerden sözcüklerin kullanılabileceğini açıkladı.
Kamuoyuna açıklanan yeni ders programlarına uygun kitapların yazımı için hazırlıklara başlandı. Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığı, kitapların seçiminde kullanılacak yarışma yöntemine ilişkin şartnameyi tamamladı. Yarışma kapsamında her sınıfın her dersi için en fazla yedi kitap belirlenecek, dereceye giren ilk yedi eser ders kitabı olarak okutulacak.
'Yıkım' yerine 'tahribat'
TTK'nın, yayınevleri için hazırladığı yarışma şartnamesine göre, kitaplarda 'Türkçeleşmiş' Osmanlıca, Arapça ve diğer dillerden bazı sözcükler kullanılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, geçen yıl 'Yaşayan Türkçe' konulu bir genelge yayımlamıştı. Bu yaklaşım kapsamında yeni ders programlarına uygun kitaplarda 'ulus' yerine 'millet', 'egemenlik' yerine 'hâkimiyet', 'yaşam' yerine 'hayat', 'olanak' yerine 'imkân', 'doktor' yerine 'hekim', 'neden' yerine 'sebep', 'yıkım' yerine 'tahribat' sözcükleri kullanılabilecek. Kitaplarda Türkçenin kullanımında Türk Dil Kurumu'nun son yayımladığı 'Türkçe Sözlük' ve 'İmla Kılavuzu' esas alınacak.
Reklam yok
Yine yarışma şartnamesine göre kitaplar temel insan haklarına aykırılık taşımayacak; cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri konularda ayrımcılık içermeyecek; bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanacak kitaplar reklam niteliğinde öğeler içermeyecek. Kitaplarda bilişim teknolojisinin etkin kullanımı teşvik edilecek.
Ayrıca yarışmaya katılacak kitapların kişi veya kuruluşları yıpratıcı unsurlar taşımaması, her türlü etkinlikte öğrenciyi merkeze alması ve konuların hazırlanması ve düzenlenmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerekecek.