ÖSS başvuruları 5 kasım'da başlıyor

2002-Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) başvurular, 5 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

2002-Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) başvurular, 5 Kasım Pazartesi günü başlıyor.
ÖSS'ye, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olanlardan şu koşulları taşıyanlar başvurabilecek:
- 2001-2002 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullarla açıköğretim lisesi) mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
- Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar,
- Ortaöğretim kurumlarının dışardan bitirme sınavına girenler,
- Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar.
- Ortaöğrenimlerini yurtdışında yapanlardan durumları yukarıda belirtilen koşullardan birine uyanlar.

SINAVSIZ GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLER

Meslek liselerinden, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapacak öğrencilerin 2002-ÖSS'ye başvurmaları gerekmiyor. Ancak, adayların, meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapılması konusunda belirlenen koşulları göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekiyor. Meslek yüksekokullarının
kontenjan sınırı bulunuyor ve öğrenciler ortaöğretim başarı puanlarına göre kabul ediliyor.

BELGELER NEREDEN ALINACAK?

ÖSS'ye katılmak isteyen adaylardan diplomalarını 2001-2002 öğretim yılında alacak olan adaylar başvuru belgelerini kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden, mezun durumdakiler herhangi bir liseden veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav merkezi yöneticiliklerinden,
açıköğretim lisesi öğrencileri de Açıköğretim Lisesi İl İrtibat bürolarından 2.5 milyon lira ödeyerek alabilecek. Adaylara, başvuru belgesinin yanı sıra 2002-ÖSS kılavuzu ve 2002-ÖSS Aday Anket Formu da
verilecek.
Adaylar, başvuru belgesini, kılavuzda belirtilen ve örneklerle açıklanan kurallara göre dolduracak. Başvuru belgesi, Aday Bilgi
Formu, Kayıt Kartı ve Aday Fişi olmak üzere üç kısımdan oluşuyor.
Başvuru belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı, yumuşak ve siyah bir kurşunkalem ile diğer kısımlar ise dolmakalem veya tükenmezkalem ile büyük harflerle doldurulacak.
Adaylar başvuru belgesindeki eksiklik veya yanlışlıktan sorumlu tutulacakları için, belgeyi kendilerinin doldurarak, imzalamaları gerekiyor.

SINAV ÜCRETİ

Başvuru belgelerini dolduran adaylar, ÖSS ücreti olarak 20 milyon lirayı, İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası veya Vakıflar
Bankası'ndan birine yatıracak ve karşılığında 2 adet banka dekontu
alacak. Adaylar, başvuru belgesi ile dekontlardan birini, başvuru belgesini aldıkları yerlere onaylatarak, teslim edecekler. Postayla yapılacak başvurular, hiçbir şekilde kabul edilmeyecek.
Başvuru süresi, 19 Kasım Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.

YABANCI DİL SINAVI

Bu arada üniversitelerin yabancı dil ile ilgili bölümlerinde okumak isteyen adaylar, 2002-ÖSS'nin yanı sıra Yabancı Dil Sınavı'na
(YDS) da girecekler. Bu sınava katılacak adaylar, 8-19 Nisan 2002 tarihleri arasında YDS ücreti olan 22.5 milyon lirayı bankaya
yatıracak. YDS'ye başvurmak için sınav ücretini yatırmak yeterli olacak.

ANKET FORMU

ÖSS'ye bu yıl başvuracak adaylar, ÖSYM'nin bu yıl düzenlemeyi kararlaştırdığı ankette yer alan soruları da yanıtlayacak.
Üniversiteye giriş sınavı tarihinde üçüncü kez düzenlenen ankette, adayların sosyo-ekonomik durumları ile eğitim ve kültür düzeylerini belirlemeye yönelik sorular yer alıyor. Adaylar bu soruları yanıtladıktan sonra başvuru belgeleriyle birlikte teslim edecek.
ÖSYM, sorulara verilecek yanıtların gizli tutulacağını ve hiçbir şekilde sınavı etkilemeyeceğini, anket ile toplanan bilgilerin sınavların daha iyi hale getirilmesi amacıyla kullanılacağını
bildirdi. Kılavuzda yer alan konuya ilişkin açıklamada, "Bu nedenle anketteki sorulara doğru ve samimi cevaplar vermeniz son derece
önemlidir" denildi.

TÜRBANLI FOTOĞRAF GEÇERSİZ

Adayların başvuruları şu durumlarda geçersiz sayılacak:
- Aday Bilgi Formu kısmında istenen bilgiler tam olarak ve kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,
- Başvurma belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,
- Başvurma belgeleri aday tarafından imzalanmamışsa,
- Kayıt kartına, son 6 ay içinde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf yapıştırılmamışsa veya
yapıştırılan fotoğraf kılavuzda açıklanan nitelikleri taşımıyorsa,
- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu eksikse,
- Kayıt kartı üzerinde belirtilen ''onay'' yaptırılmamışsa,
- Kılavuzda belirtilen özel durumlar dışında, başvuru belgesi bir lise veya dengi okulu müdürlüğüne ya da ÖSYM Sınav Merkezi
Yöneticiliğine teslim edilmeyip yurtiçinden postayla gönderilmişse,
- Başvuru belgesi, belirlenen süre içinde teslim edilmemişse,
- Birden fazla başvuru belgesi teslim edilmişse,
- 1983 veya sonraki sınav dönemlerinden birinde ÖSYM numarası alındığı halde bu numara kullanılmayıp yeni bir ÖSYM numarasıyla başvurulmuşsa,
- Aday Bilgi Formu'nun 'uyruğunuz' alanında, TC ya da KKTC için ayrılan kutucuk işaretlenmemişse.

SINAV

2002-ÖSS Türkiye'deki tüm il ve bazı ilçe merkezleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 16 Haziran 2002 Pazar günü yapılacak. YDS ise 23 Haziran 2002 Pazar günü, devlet üniversitesi rektörlüklerinin bulunduğu kentler ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.
ÖSS'yi kazanmak için sözel, sayısal, eşit ağırlıklı ve dil puan türlerinin en az birinden 105 puan almak gerekiyor.
üniversitelerin lisans programlarını tercih edebilmek için ise en az 120 puan almak
koşulu bulunuyor.

SINAV SONUÇLARI

2002-ÖSS Sonuçları, 2002 Temmuz ayının son haftası içinde adaylara duyurulacak. Adaylar sonuçları, sınav sonuç gazetesi, 900'lü telefon hatları ve internet aracılığıyla öğrenebilecek. Sonuç belgeleri ayrıca adayların adreslerine postalanacak.
ÖSS'yi kazanan adaylar, girmek istedikleri yükseköğretim programları için tercih formu doldurma işlemlerine başlayacak. Tercih formları ile ilgili işlemlerin ardından üniversitelere yerleştirme yapılacak. Yerleştirme sonuçları, 2002 Ağustos ayı içinde açıklanacak.