ÖSS için sahte rapor veren doktora ceza geliyor

Sağlık Bakanlığı, hastaneleri, ÖSS'ye hazırlanan öğrenciler için 'sahte rapor' düzenlenmemesi konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı, hastaneleri, öğrenciler için 'sahte rapor' düzenlenmemesi konusunda uyardı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, valiliklere gönderdiği genelgede, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin ÖSS'ye hazırlanmak amacıyla ders yılının ikinci döneminde hastanelerden "sahte" sağlık kurulu raporu alarak okula devam etmediğini belirtti. Hastanelere olan güvenin sarsılmaması ve olumlu intibanın zedelenmemesi için öğrencilerden ve velilerden gelen rapor talebinin titizlikle incelenmesini isteyen Ünüvar, raporların düzenlenmesinde yararlanılan tüm tetkik ve tahlilere ilişkin resmi belgelerin korunması gerektiğini kaydetti.
Ünüvar, raporların değerlendirilmesinde usulsüzlük bulunması halinde sorumlular hakkında gerekli sorgulama ve cezai işlemin yapılacağını bildirdi. Ünüvar şunları kaydetti:
"Öğrencilerden rahatsızlığı olmadığı halde rapor talebinde bulunanların bu isteklerinin ilinizde bulunan resmi ve özel sağlık kurumu ve kuruluşlarınca yerine getirilmemesi, bakanlık ve kurum imajını zedeleyecek, güvenini sarsacak sonuçlar doğuracak uygulamalara fırsat fırsat vermemesi açısından ilgili kurum amirlerine gerekli tebligatın yapılamı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim."