ÖSS sınıfta kaldı

Üniversiteye girişte 18 yıl aradan sonra tek aşamalı sınav sistemine geçen YÖK, geçen üç yılda altyapıyı güçlendirmek
için öngördüğü çalışmaların hiçbirini hayata geçiremedi.
Haber: Hilal KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Üniversiteye girişte 18 yıl aradan sonra tek aşamalı sınav sistemine geçen YÖK, geçen üç yılda altyapıyı güçlendirmek
için öngördüğü çalışmaların hiçbirini hayata geçiremedi. YÖK Başkanı Gürüz'ün, "Üç yıl içinde çocukları dershane bağımlılığından kurtaracağız. Test çocukları tarih olacak" sözü de havada kaldı. 1999 yılında altyapı çalışmalarını tamamlamadan tek sınav dönemini başlatan YÖK, sisteme üç yıllık bir geçiş sürecinden sonra son şeklinin verileceğini açıklamıştı. YÖK'ün üç yıl içinde yapacağı çalışmalarda öğrencileri
'dershane bağımlılığından kurtarmak' hedeflenmişti. Oysa bugün, öğrenciler ÖSS'yi kazanmak uğruna dershanelere 3-5 milyar lira ücret ödemeye devam ediyor.
İlk hedef Türkçeydi
YÖK, sınavda uygulanan test tekniğinin yetenek ölçmede yetersiz kaldığı görüşünden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte başlattığı çalışmaları da tamamlayamadı. Sınavlarda öğrencilerin lisedeki başarısının ön plana çıkarılması amacıyla tüm derslerin yeniden yapılandırılacağı üzerinde duruldu ancak ders programlarında bu yönde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Çalışmalar kapsamında ilk olarak lisedeki Türk dili ve edebiyatı ders programının yeniden yapılandırılması öngörülmüştü. Böylelikle, öğrencilerin bu derste gösterdikleri başarının üniversite sınavını doğrudan etkilemesi sağlanacaktı. YÖK, üniversite sınavına 'kompozisyon notu' olarak yansıyacak bu başarının puan hesaplamasını yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı tüm liselerde Türk dili ve edebiyatı derslerinin geliştirilmesini sağlayacaktı. Üstelik, bu dersleri verecek öğretmenler hizmet içi eğitimden geçirilecek, öğrencilerin Türkçe dilbilgisi ve yazım kuralları konularındaki bilgileri yeniden değerlendirilecekti. Öğrencilerin derslerde üç yıl boyunca yazdıkları kompozisyonlardan aldıkları puanlar mezuniyet sonrasında 'kompozisyon notu' olarak birleştirilecekti.
Aktif eğitim de hayal
Üniversiteye giden yolda bir başka değişiklik de resim, müzik ve beden eğitimi derslerinin daha aktif kılınmasıyla gerçekleştirilecekti. Öğrencilerin bu derslerde gösterdikleri başarı, özel yetenek puanıyla öğrenci alınan bölümlere girişte temel rol oynayacaktı.