ÖSS'ye veda, YGS ve LYS'ye merhaba

ÖSS'ye veda, YGS ve LYS'ye merhaba
ÖSS'ye veda, YGS ve LYS'ye merhaba

ÖSYMBaşkanı Prof. Yarımağan yeni sistemi överek anlattı.

ÖSS bölündü, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) doğdu. Amaç 'doğru insanları doğru programlara yerleştirmek'
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Üniversiteye giriş sistemi, silbaştan değişti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, önceki gün YÖK Genel Kurulu’nda karara bağlanan yeni üniversiteye giriş sisteminin asıl amacını ‘doğru öğrenciyi doğru programa yerleştirmek’ olarak niteledi. Yarımağan, yeni sisteme göre kimya ve biyolojide iyi olan bir öğrencinin tıp fakültesine, matematikte iyi olan bir öğrencinin de mühendisliğe gireceğini belirterek, “Bizim amacımız öğrencilerin dershaneye gitmesini engellemek ya da onları teşvik etmek için bir sistem hazırlamak değil. Bizim amacımız hangi adayın daha iyi mühendis olacağını en iyi şekilde seçmek ve doğru insanları doğru programlara yerleştirmek” dedi.
Yarımağan, 2010 yılından itibaren uygulamaya konulacak yeni üniversiteye giriş sisteminin ayrıntılarını, YÖK’te düzenlediği bir basın toplantısıyla anlattı.

İLK YGS NİSANDA : 2010 yılından itibaren adaylar öncelikle üniversiteye girebilmek için sistemin birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek. Nisan ayında yapılacak YGS’de adaylara 40 Türkçe, 40 temel matematik, 40 sosyal bilimler, 40 fen bilimleri olmak üzere 160 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecek. Sınavda  çoğunluğu 9’uncu sınıfta okutulan ortak derslerden soru sorulacak. Tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı dağıtılacak. YGS, 2009-ÖSS’deki ilk dört testle aynı niteliklere sahip olacak ve öğrenci bu testi cevapladıktan sonra altı farklı puan türüne sahip olacak. Önceki sistemle karşılaştırıldığında YGS -1 ve YGS -2 puanı SAY-1 yerine, YGS-3 ve YGS-4 SÖZ-1 yerine, YGS-5 ve YGS- 6 EA-1 yerine geçecek. YGS -1’de temel matematik, YGS-2’de fen bilimleri, YGS-3’te Türkçe, YGS- 4’te sosyal bilimler, YGS-5’te Türkçe, YGS-6’da temel matematik ağırlıklı olarak puana etki edecek.

HAZİRANDA LYS: YGS’de başarılı olan öğrenciler, sistemin ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girmeye hak kazanacak. Toplam beş oturumdan oluşacak LYS, haziran ayının son iki hafta sonuna yayılacak.

* LYS’nin ilk oturumu matematik sınavına ayrılacak. matematik sınavında öğrencilere önce 50 sorudan oluşan bir matematik testi dağıtılacak ve 75 dakika süre verilecek. Süre dolunca sekizi analitik geometri olan 30 geometri sorusunun yer aldığı ikinci bir test dağıtılacak ve bu kez 45 dakika süre verilecek. Sınav toplam 80 soru içerecek , 120 dakika süresi olacak. Matematik ve geometri testleri için ayrı kitapçıklar dağıtılacak.

* LYS’nin ikinci oturumunda fen bilimleri sınavı yapılacak. Sınavda her biri 30’ar sorudan oluşan fizik, kimya ve biyoloji testleri ayrı ayrı dağıtılacak. Testlerin her biri için 45’er dakika  verilecek. Sınavda toplam soru sayısı 90, toplam süreyse 135 dakika olacak.

* LYS’nin üçüncü oturumda adaylar edebiyat-coğrafya sınavına katılacak. Sınavda önce öğrencilere 56 sorudan oluşan bir türk dili ve edebiyatı testi dağıtılacak ve 85 dakika süre verilecek. Süre dolduktan sonra bu kez adaylara 24 soruluk coğrafya-1 testi dağıtılacak ve 35 dakika  verilecek. Sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 120 dakika süre tanınacak.

* LYS’nin dördüncü oturumda adaylar önce 44 sorudan oluşan tarih testini 65 dakikada yanıtlayacak. Ardından 16 soruluk coğrafya-2 testi için 25 dakika süre verilecek. Adayların sınavın son testi olan felsefe grubu testinde de 30 soru için 45 dakikaları  olacak. Her bir testin kitapçığı yine ayrı ayrı olacak. Felsefe grubunda adaylara 10 psikoloji, 10 sosyoloji ve 10 mantık sorusu sorulacak.

* LYS’nin son oturumunda adaylara Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde 80 soruluk yabancı dil testi verilecek. Süresi 120 dakika.

SINAVDA DÖRT BARAJ PUAN: Sınavda toplam dört taban  yani baraj puanı olacak. İlk üç baraj puanı, sınavın ilk aşaması olan YGS puanları için geçerli olacak. YGS puanıyla birinci barajı geçen öğrenciler önlisans programlarıyla açıköğretim programlarını tercih etme hakkı kazanacak. Yine YGS puanıyla ikinci taban puanını aşan öğrenciler, LYS’lere girme hakkı elde edecek. YGS puanıyla üçüncü taban puanının üstüne çıkan adaylarsa birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarına yerleşebilecek. İkinci aşamada (LYS) belirlenecek taban puanını geçen adaylarsa lisan programlarını tercih edebilecek. Henüz belirlenmediği belirtilen taban puanları, YÖK tarafından eylüldei ilan edilecek. 2009 ÖSS’de ön lisans ve açık öğretim için ÖSS taban puanı 145, lisans programları için ise 165’ti.

FAKÜLTELER PUAN TÜRLERİNİ AÇIKLAYACAK: Sınavın her iki aşamasında da adayların girdikleri testlere ve sınavlara göre aldıkları puan türleri  farklı olacak. LYS’ye giren öğrencilerin 2009 ÖSS’de kullanılan SAY-2 puanının yerine geçecek MF-1, MF- 2, MF- 3 ve MF- 4 adı verilen dört farklı puan türü olacak. Aynı şekilde eski sistemde EA -2 puan türüne karşılık olarak adaylar TM -1, TM- 2 ve TM -3 puanlarına sahip olacak. Adaylar eski sistemde SÖZ- 2 puanına karşılık da TS -1 ve TS -2 puanını alacak. Puan türlerinde her  testin ağırlığı da yüzde olarak değişecek. Örneğin MF-1’de matematik, MF-3’te kimya, biyoloji ve matematik testleri, puanı ağırlıklı olarak etkileyecek.

TIP İÇİN BİYOLOJİ VE KİMYA: Adaylar girmek istedikleri programlara testlerde gösterdikleri başarıya göre girebilecek. Örneğin, tıp, eczacılık veya diş hekimliği okumak isteyen bir adayın biyoloji ve kimya testlerinin ağırlıklı hesaplandığı MF- 3 puanına, mühendislik okumak isteyen bir öğrencinin matematik testinin ağırlıklı olarak hesaplandığı MF -4 puanına, fizik, kimya gibi fen bilimleriyle ilgili bir bölümde okumak isteyen öğrencinin MF -3 puanına bakılacak. 

Okul başarı etkisi azaldı
EN YÜKSEK HAM PUAN 500: Sınavda tüm puan türlerinde alınabilecek en yüksek ham puan 500, en düşük puansa 100 olacak. Öğrencilerin okul başarıları da 100 -500 puanları arasında değerlendirilecek. Tüm öğrencilerin okul başarıları 0.15 katsayısıyla çarpılacak, böylece, öğrencinin okul başarısının yüzde 15’i sınav puanına eklenecek. Daha önce yüzde 21-16 oranlarında etki eden okul başarısı, yeni sistemle yüzde 13.5’e inecek. Okul başarısı 500 olan bir öğrencinin sınav ham puanına 75 puan eklenecek. Hem sınavdan aldığı ham puan hem de okul başarısı 500 tam puan olan bir öğrencinin yerleştirme puanı 575 olacak. 575 bütün puan türlerinde alınabilecek en yüksek puan olacak.

MESLEK VE ÖĞRETMEN LİSELERİNE ARTI 30: Meslek liseleriyle öğretmen lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamı  bölümleri tercih etmeleri halinde 0.06 ek katsayı avantajı tanınacak. Sağlık meslek lisesinde okuyan öğrenci Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu’nu tercih ettiğinde eskisi gibi ek katsayıdan yararlanabilecek. Ancak eskisi gibi bu yıl da iletişim liseli bir öğrenci iletişim fakültesini, imam-hatipli ilahiyat fakültesini tercih ettiğinde ek katsayı  alamayacak. Çünkü bu fakülteler bu liselerin devamı sayılmıyor. Ek katsayıda en yüksek ek puan 30. Bu durumda, bir puan türünde 500 tam ham puanı alan, okul başarısı da 75 getiren bir meslek liseli ek katsayıyla 30 puan daha alırsa 605 puanına ulaşabilecek.