ÖSYM Başkanı yeni sistemi anlattı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Üniversiteye girişle ilgili yeni sistemin ayrıntılarını anlattı

 
BETÜL KOTAN
 
ANKARA - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, önceki gün YÖK Genel Kurulu'nda karara bağlanan yeni üniversiteye giriş sistemininin asıl amacının 'doğru öğrenciyi doğru programa yerleştirmek' olduğunu söyledi. Yarımağan, yeni sisteme göre kimya ve biyolojide iyi olan bir öğrencinin tıp fakültesine, matematikte iyi olan bir öğrencinin de  mühendisliğe gireceğini belirterek, "Bizim amacımız öğrencilerin dershaneye gitmesini engellemek ya da onları teşvik etmek için bir sistem hazırlamak değil. Bizim amacımız hangi adayın daha iyi mühendis olacağını en iyi şekilde seçmek ve doğru insanları doğru programlara yerleştirmek. Bu sistem de bunu amaçladı" dedi.
Yarımağan, 2010 yılından itibaren uygulamaya konulacak yeni üniversiteye giriş sisteminin ayrıntılarını, YÖK'te düzenlediği bir basın toplantısında gazetecilere anlattı. Yeni sistem tüm detaylarıyla şöyle:
 
 
Nisan'da YGS
 
2010 yılından itibaren adaylar öncelikle üniversiteye girebilmek için sistemin birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek. Nisan ayının ilk yarısında yapılacak YGS'de adaylara 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 40 Sosyal Bilimler, 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecek. Sınavda adaylara büyük bir çoğunluğu 9'uncu sınıfta okutulan ortak derslerden soru sorulacak. Öğrencilere tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı dağıtılacak. YGS, 2009-ÖSS'deki ilk 4 test ile aynı niteliklere sahip olacak ve öğrenci bu testi cevapladıktan sonra 6 farklı puan türüne sahip olacak. Önceki sistemle karşılaştırıldığında YGS-1 ve YGS-2 puanı SAY-1 yerine, YGS-3 ve YGS-4 SÖZ-1 yerine, YGS-5 ve YGS-6 EA-1 yerine geçecek. YGS-1'de temel matematik soruları, YGS-2'de Fen Bilimleri, YGS-3'de Türkçe, YGS-4'de Sosyal Bilimler, YGS-5'de Türkçe, YGS-6'da Temel Matematik ağırlıklı olarak puana etki edecek.
 
 
Haziran'da LYS
 
YGS'de başarılı olan öğrenciler, sistemin ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girmeye hak kazanacak. Toplam 5 ayrı oturumdan oluşacak LYS, Haziran ayının son iki haftasonuna yayılacak.
 
MATEMATİK SINAVI: LYS'nin ilk oturumu Matematik sınavına ayrılacak. Matematik sınavında öğrencilere önce 50 sorudan oluşan bir Matematik testi dağıtılacak ve 75 dakika süre verilecek. Süre dolunca 8'i analitik geometri olan 30 Geometri sorusunun yer aldığı ikinci bir test dağıtılacak ve bu kez 45 dakika süre verilecek. Sınav toplam 80 soru içerecek ve öğrencinin 120 dakika süresi olacak. Öğrenciye matematik ve geometri testleri için ayrı kitapçıklar dağıtalacak.
 
FEN BİLİMLERİ SINAVI: LYS'nin ikinci oturumunda Fen Bilimleri Sınavı yapılacak. Sınavda her biri 30'ar sorudan oluşan Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri ayrı ayrı dağıtılacak. Testlerin her biri için öğrenciye 45'er dakika süre verilecek. Sınavda toplam soru sayısı 90, toplam süre sayısıysa 135 dakika olacak.
 
EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI: LYS'nin üçüncü oturumda adaylar Edebiyat-Coğrafya sınavına katılacak. Sınavda önce öğrencilere 56 sorudan oluşan bir Türk Dili ve Edebiyatı testi dağıtılacak ve 85 dakika süre verilecek. Süre dolduktan sonra bu kez adaylara 24 sorunun yer aldığı Coğrafya-1 testi dağıtılacak ve 35 dakika süre verilecek. Sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 120 dakika süre tanınacak.
 
SOSYAL BİLİMLER SINAVI: LYS'nin dördüncü oturumda adaylar önce 44 sorudan oluşan tarih testini 65 dakikada yanıtlayacaklar. Ardından 16 sorunun sorulduğu Coğrafya-2 testi için 25 dakika süre verilecek. Adaylar sınavın son testi olan Felsefe Grubu testinde de 30 soru için 45 dakika süreye sahip olacak. Her bir testin kitapçığı yine ayrı ayrı olacak. Felsefe grubunda adaylara 10 psikoloji, 10 sosyoloji ve 10 mantık sorusu sorulacak.
 
YABANCI DİL SINAVI: LYS'nin son oturumunda adaylara Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde hazırlanacak 80 soruluk bir yabancı dil testi verilecek ve 120 dakike süre tanınacak.
 
 
Sınavda toplam 4 baraj olacak
 
Birinci barajı geçen öğrenciler önlisans programlarıyla açıköğretim programlarını tercih etme hakkı kazanacak. İkinci taban puanını aşan öğrenciler sınavın ikinci aşaması olan LYS'lere girme hakkı elde edecek. Üçüncü taban puanının üstüne çıkan adaylarsa birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarına yerleşebilecek. İkinci aşamada (LYS) belirlenecek taban puanını geçen adaylarsa lisan programlarını tercih etme hakkı elde edecek. Taban puanları, YÖK tarafından Eylül ayı gibi ilan edilecek.
 
 
Puan türleri farklı farklı olacak
 
Sınavın her iki aşamasında da adayların girdikleri testlere ve sınavlara göre aldıkları puan türleri farklı farklı olacak. LYS'ye giren öğrencilerin 2009 ÖSS'de kullanılan SAY-2 puanının yerine geçecek MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 adı verilen 4 farklı puan türü olacak. Aynı şekilde eski sistemde EA-2 puan türüne karşılık olarak adaylar TM-1, TM-2 ve TM-3 puanlarına sahip olacak. Adaylar eski sistemde SÖZ-2 puanına karşılık da TS-1 ve TS-2 puanını alacak. Puan türlerinde her bir testin ağırlığı da yüzde olarak değişecek. Örneğin MF-1'de Matematik, MF-3'de Kimya, Biyoloji ve Matematik testleri alınacak puanı ağırlıklı olarak etkileyecek.
 
 
Tıp için Biyoloji ve Kimya testleri önemli
 
Adaylar girmek istedikleri programlara testlerde gösterdikleri başarıya göre girebilecek. Örneğin, tıp, eczacılık veya diş hekimliği okumak isteyen bir adayın Biyoloji ve Kimya testlerinin ağırlıklı hesaplandığı MF-3 puanına, Mühendislik okumak isteyen bir öğrencinin Matematik testinin ağırlıklı olarak hesaplandığı MF-4 puanına, Fizik, Kimya gibi Fen Bilimleriyle ilgili bir bölümde okumak isteyen öğrencinin Fen Bilimleri, Matematik, Fizik gibi testlerinin ağırlıklı hesaplandığı MF-3 puanına bakılacak. Hangi fakültenin hangi puan türüne göre öğrenci alacağı birkaç gün içinde YÖK'ün internet sitesinde ilan edilecek.
 
 
En yüksek ham puan 500 olacak
 
Sınavda tüm puan türlerinde alınabilecek en yüksek ham puan 500, en düşük puansa 100 olacak. Bir karmaşa yaşanmasın diye öğrencilerin okul başarıları da 100-500 puanları arasında değerlendirilecek. Sınavda tüm öğrencilerin okul başarıları 0.15 katsayısıyla çarpılacak, böylece, öğrencinin okul başarısının yüzde 15'i sınav puanına eklenecek. Daha önce yüzde 21 ile yüzde 16 oranları arasında etki eden okul başarısı, yeni sistemle yüzde 13.5'e düşürülecek. Okul başarısı 500 olan bir öğrencinin sınav ham puanına 75 puan eklenecek. Hem sınavdan aldığı ham puan hem de okul başarısı 500 tam puan olan bir öğrencinin yerleştirme puanı 575 olacak. 575 bütün puan türlerinde alınabilecek en yüksek puan olacak.
 
 
Meslek ve öğretmen liselerine artı 30 puan
 
Sınavda meslek liseleriyle öğretmen lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamı olan bölümleri tercih etmeleri halinde 0.06 ek katsayı avantajı tanınacak. Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan bir öğrenci Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu'nu tercih ettiğinde önceki yıllarda olduğu gibi ek katsayı avantajından yararlanabilecek. Ancak tıpkı geçen yıl geçerli olduğu gibi bu yıl da iletişim lisesinde okuyan bir öğrenci iletişim fakültesini, imam hatip lisesinde okuyan bir öğrenci ilahiyat fakültesini tercih ettiğinde ek katsayı avantajından yararlanamayacak. Çünkü bu fakülteler bu liselerin devamı olarak kabul edilmiyorlar. Ek katsayı avantajından yararlanan öğrencilerin alabileceği en yüksek ek puan 30 olacak. Bu durumda, bir puan türünde 500 tam ham puanını alan, okul başarısı da 500 olduğu için artı 75 puan alan bir meslek lisesi öğrencisi ek katsayı uygulamasıyla 30 puan daha aldığı takdirde 605 puanına ulaşabilecek. Böylece bu sistemde alınabilecek en yüksek puana kavuşmuş olacak.