ÖSYM'nin tercih öğüdü

ÖSYM ilk kez üniversite
adaylarına, kontenjan kılavuzu yanı sıra meslek seçiminde dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin önerilerin yer aldığı bir kitapçık da gönderiyor.

ANKARA - ÖSYM ilk kez üniversite
adaylarına, kontenjan kılavuzu yanı sıra meslek seçiminde dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin önerilerin yer aldığı bir kitapçık da gönderiyor. 'Meslek Seçimi' adlı kitapçıkta, adayların sağlıklı tercih yapabilmesi için, kendilerini ve meslekleri tanımasının zorunlu olduğu belirtiliyor.
ÖSYM'nin adaylara postalamaya başladığı kitapçıkta, teknolojik alandaki değişikliklere dikkat çekilerek, insanların
ömür boyu tek bir mesleği yapma olasılığının giderek azaldığı belirtiliyor. Bu doğrultuda meslek seçiminden çok kariyer gelişimi kavramı üzerinde durulması istenilerek adaylara şu tavsiyelerde bulunuluyor:
"İyi bir üniversiteye gireyim, bölüm
önemli değil, düşüncesi yanlıştır. Meslek başarısında, mezun olunan üniversitenin kalitesinden önce kişinin kalitesi etkili olmaktadır. Öğretim kadrosu yetersiz bir bölümün hevesli, çalışkan öğrencisi kendini iyi yetiştirebilir. Gençlerin hangi mesleği seçtiği değil, hızlı teknolojik değişime ayak uydurabilmek için ne gibi bilgi ve becerilerle donandığı önemlidir."
'Dünyaya ayak uydur'
ÖSYM kitapçığında üniversite adaylarına gelişen dünyaya 'ayak uydurmaları' konusunda da şu uyarılarda bulunuluyor:

 • El becerisi ve beden gücünün yerini, giderek beyin gücü almaktadır. Bu nedenle gençlerin matematik ve mantık alanlarında kendisini iyi yetiştirmesi, akıl yürütme, yargılama yeteneklerini geliştirici etkinliklere ağırlık vermesi gerekmektedir. Ezberleme, geçer notla yetinme gibi tutumları benimseyenlerin, gelecekteki değişimlere ayak uydurma şansı zayıftır.
 • Elden geldiğince spor, el sanatları, güzel konuşma ve yazma gibi yeteneklerini geliştirmeye önem vermeleri gerekir. Böylece aday hem gelirini artırabilir, hem de ek bir iş yoluyla değişik becerilerini değerlendirme olanağı bulabilir.
 • Geleceğin genci, başkalarıyla iletişim kurabilme ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olmalıdır. Değişik insanlarla değişik koşullarda çalışabilme esnekliğine sahip olabilme ve yaratıcılık da, iş yaşamında başarıyı artırıcı kişilik özellikleridir.
  Hangi ortamda mutlusun?
 • Bir yabancı dil, özellikle İngilizce bilmek, iş bulma ve gelişme şansını artırır.
 • Üniversite adayı, önce kendini dinlemeli, geçmişte ne gibi işleri yaparken, nasıl ortamlarda bulunurken mutlu olduğunu, ne zaman gerginlik ve sıkıntı duyduğunu hatırlamaya çalışmalıdır. Böyle bir içe bakış yöntemi, kişiye hangi konuları kolay öğrendiği, hangi alanlarda çalışmakla mutlu olduğu hakkında bir fikir verir.


  • ETİKETLER:

   ÖSYM

   ,

   Ankara