Oy pusulasında ihalesiz dönem

Oy pusulasında ihalesiz dönem
Oy pusulasında ihalesiz dönem
YSK oy pusulasını 'ihale komisyonu kurulmadan, ilana çıkmadan' doğrudan alabilecek.
Haber: NEŞET KARADAĞ / Arşivi

NEŞE KARANFİL / ANKARA - Gelecek yıl 2 ve daha sonra da yapılacak genel seçimlerle birlikte 3 seçime hazırlık yapılıyor. AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, TBMM ’ye verdiği yasa teklifiyle Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) başta oy pusulası, oy zarfı olmak üzere seçim malzemelerini ihale komisyonu kurulmadan, yeterlilik kurallarını aramadan doğrudan temin yöntemiyle alabilecek. Bunun için görevlendirilecek kişiler piyasa araştırması yapacak ve bir firmadan doğrudan alım gerçekleştirilebilecek. Doğrudan temin usulünde ilan ve teminat alma şartları da gerekmiyor. Yazılı teklif alınması zorunluluğu da yok. Doğrudan teminde alım süreci 1 hafta 10 gün içinde bile bitirilebiliyor. Böylece bir anlamda YSK da Kamu İhale Kurumu denetiminden çıkarılmış oluyor.

Yerel ve genel seçimler de dahil
Başer’in verdiği yasa teklifine göre, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halk oyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti seçimi dönemlerinde ihtiyaç duyulacak olan oy pusulası kağıdı ve diğer seçim malzemeleri, ihale komisyonu kurma zorunluluğu olmaksızın doğrudan temin edilebilecek. Mevcut yasada YSK’nın seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime, Anayasa değişikliği referandumuna gidilmesi halinde zaten doğrudan teminle alımların yapılabileceğine ilişkin hüküm var. Ancak yasa teklifi ile acil duruma gerek kalmadan yapılacak seçimlerde de artık YSK’nın doğrudan temin yöntemine başvurmasının yolu açılıyor. Yani YSK; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, genel ve yerel seçimlerde de artık doğrudan alım yapabilecek. İhale için duyuru yapmasına gerek kalmayacak.

İhalede sıkıntılar oluyor
Yasa teklifinin gerekçesinde, süresinde yapılan seçimlerde seçim malzeme alımları, filigranlı oy pusulası kağıdı ve oy zarfı alımları ile oy pusulası basım hizmeti alımı ihalelerinde sıkıntılar yaşandığına dikkat çekilerek, söz konusu alımlar için yapılacak olası açık bir ihalenin sonuçlanmasının 90-120 gün sürdüğüne dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı 2. turda beklenmedik durumlar olabilir
2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı hatırlatılarak gerekçeye şöyle devam edildi:
“2014 yılı içinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde (2’nci tur ihtimali de gözetilerek) yurt dışında yaşayan seçmen vatandaşlarımıza temsilciliklerde veya kiralanarak tahsis edilecek mahallerde sandık kurmak suretiyle oylarını kullanmaları sağlanacağından, yurt dışı ve yurt içi seçim harcamalarından beklenmeyen durumlarla karşılaşılması olasılık dahilindedir.
Bu itibarla, 2014 yılı içinde yapılacak mahalli idareler genel seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimi ve devamında yapılacak müteakip seçimlere ait seçim malzemelerinin, seçimlere hazırlık dönemi ile seçim takvimi süresinde ivedilikle temini bakımından kanunda değişiklik yapılmasında fayda görülmektedir.”

2011’de ihale iptal edilmişti
2011 yılında YSK’nın oy pusulası ihalesinde 12 milyon lira teklifi gelmiş ancak daha sonra ihale iptal edilmiş ve fiyat 889 bin liraya çekilmişti.