Oy sandıkları elde kaldı

Oy sandıkları elde kaldı
Oy sandıkları elde kaldı
Seçimlerde şeffaf sandıklar kullanılmaya başlanınca tahta sandıklar elde kaldı. Defterdarlık, sandıkları ne yapacağını kara kara düşünüyor.
Haber: NEŞE KARANFİL - nese.karanfil@radikal.com.tr / Arşivi

Eski tahta seçim sandıkları elde kaldı. Seçimlerde şeffaf sandıklara geçilmesine karar verilince tahtadan yapılan sandıkların ne olacağı sorun yarattı. Ahşap sandıklarla ilgili 10 Nisan 2010’de yürürlüğe giren 5980 sayılı yasa ile oy sandıklarının yenilenmesi hakkında düzenleme yapıldı. YSK daha sonra defterdarlıklara bir yazı yazarak alınan yeni sandık adedi kadar eski ahşap oy sandığının kayıtlardan düşülmesini, ayrıca ilçe seçim kurullarına bildirilmesini istedi. Bunun üzerine Ankara Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 24 Ocak 2013 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu’na bir yazı gönderdi. Yazıda, süreç anlatıldıktan sonra, tasfiyesi istenen hurda ahşap sandıkların tasfiye edilmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na bildirildiği, ancak aradan 5 aylık süre geçmesine rağmen teslim alınmadığı, tasfiye edilerek Defterdarlıklara bildirilen ahşap oy sandıklarının ihale kanunu çerçevesinde piyasa satılmasının düşünüldüğü belirtildi. Yazıyla; bu durumun seçim güvenliği açısından bir sakınca bulunup bulunmadığı hususunda YSK’dan görüş istendi.

Milli Emlak’a sorun

YSK da 4 Şubat 2013 tarihli değerlendirme yazısında, üretimi tamamlanan oy sandıklarının belli bir program dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilmeye başlandığını, teslim alınan oy sandığı sayısı kadar eski oy sandığının ivedilikle kayıttan düşüldüğünü belirtti. YSK’nın yazısında şunlar dile getirildi: “Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde teslim alınan şeffaf oy sandığı kadar eski ahşap sandığının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince satışlarının gerçekleştirilmesinde sakınca görülmemektedir. Bu nedenle teslimi sağlanan ahşap oy sandıklarının satışında kurulumuz yönünden bir sakınca bulunmamakla birlikte satışının Milli Emlak Müdürlüğü’nün takdirinde olduğuna karar verilmesi gerekmiştir.”