'Oyçokluğuyla şeriat devleti kurulamaz'

AKP'nin yeni anayasa çalışmalarına sivil toplum örgütleri şöyle tepki gösterdi. ÇYDD, "Oyçokluğu ülkeyi şeriat devletine dönüştürmeye yeminli olanlar için asla bir fırsat olarak değerlendirilmemeli" dedi.

İSTANBUL/ANKARA - AKP'nin yeni anayasa çalışmalarına sivil toplum örgütleri şöyle tepki gösterdi. ÇYDD, "Oyçokluğu ülkeyi şeriat devletine dönüştürmeye yeminli olanlar için asla bir fırsat olarak değerlendirilmemeli" dedi. İSO ise "Cumhuriyet'in temel nitelikleri sorgulanamaz" uyarısı yaptı.
Anayasa değişiklik çalışmalarına sivil toplum örgütlerinin tepkileri şöyle:
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan: Seçim ertesinden başlayarak yapılan atamalar, kadrolaşmalar, aynı görüşün militanı olanların baskıcı davranışlarda pervasızlaşmaları, düşünce ve ifade özgürlüğünde çifte standart, eğitimde çözülemeyen sorunların devamı adeta bir intikam alma sürecini çağrıştırmaktadır. Oyçokluğum var diye, binbir özveriyle kazanılan Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden vazgeçmek, ülkeyi bir İslamcı şeriat devletine dönüştürmeye yeminli olanlar için asla bir fırsat olarak değerlendirilmemeli ve oldubittiye getirilmemeli. Uluslararası ve ulusal kararlara karşın başörtüsü konusunu yeniden gündeme getirerek Anayasa'yı değiştirmeye yönelmek olumlanamaz. Başörtüsü konusu gündem dışına çıkarılarak, RP-FP ve ardından AKP'nin yönlendirdiği üniversiteli kızlarımıza gerçekler söylenmeli, konu daha fazla istismar edilmemeli, sırtlarından politika yapılmasından vazgeçilmelidir. Laikliği anayasasına almış bir devlette, tek yönlü din dersleri zorunlu olamaz. Zorunlu din dersleri, 15 yaşına kadar velinin, daha sonra çocuğun özgür isteğine bağlı olarak, okullarda, ders dışı (cumartesi) günlerde yapılırsa, katılmayanların damgalanması engellenir.
Açıklamada 'gençleri şiddet içine çekmek' gibi vurgular yapan Saylan, bunu sorduğumuzda şu yanıtı verdi:
"Türban, üniversitede bir grup kızın sorunuydu. Bu da peruk takarak, açarak halloluyordu. Bu manzarayı tekrar diriltip, yeniden umut vermek, sonra bu ümitlerinin olmayacağını söylemek ya da oyalamak bence etik değil. Gençleri şiddete çekmekten kasıt bu."
İstanbul Sanayi Odası İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük: Yeni anayasanın hazırlanması süreci, toplumda gerilimi ve kutuplaşmayı yükseltmemeli. Bu süreçte laik, demokratik Cumhuriyetimizin kazanımlarının tartışılır, sorgulanır hale gelmesi kabul edilemez. Süreç şeffaf işlemeli.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok: Anayasanın değiştirilmesi isteniyorsa Meclis'teki bütün görüşlerin temsil edileceği uzlaşma komisyonu kurulması gerekiyor. Kurucu meclise ihtiyaç yok ama bütün toplumun kendisini ifade edebileceği bir ortak çalışma yapılmalı.