Oyuncak fabrikasında inanılmaz kaza

Oyuncak fabrikasında inanılmaz kaza
Oyuncak fabrikasında inanılmaz kaza
Tekirdağ'da bir fabrikanın motoru patladı. Kopan pervane, yan taraftaki oyuncak fabrikasının duvarını delerek 23 yaşındaki Nesrin Çakır'ı öldürdü.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bir metal fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında kaza meydana geldi. Metal fabrikasının dış bölümünde bulunan ısınma motoru henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisi ile motorun pervanesi yerinden çıkarak bitişikteki oyuncak fabrikasının dış duvarını delerek içeri girdi. Pervane, tezgâhta çalışan Nesrin Çakır’ın karın bölgesine isabet etti.

Hastaneye kaldırıldı ama...

Karnı parçalanan Nesrin Çakır kanlar içinde yere yığılırken, fabrika çalışanları hemen 112’ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakır’ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nesrin Çakır yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısı ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. TÜ­İK’in ‘İş Ka­za­la­rı ve İşe Bağ­lı Sağ­lık Prob­lem­le­ri­’ araştırmasına göre Tür­ki­ye ge­ne­lin­de son 12 ay için­de is­tih­dam edi­len­ler­den yüz­de 2.3’ü bir iş ka­za­sı ge­çir­di.

İş kazası oranı yüzde 2.3

TÜİK, il­ki 2007’de ya­pı­lan ko­nu­lu araş­tır­ma­sı­nı, 2013 yı­lı Ni­san, Ma­yıs ve Ha­zi­ran ay­la­rın­da ye­ni­le­di. Bu­na gö­re Tür­ki­ye ge­ne­lin­de son 12 ay için­de is­tih­dam edi­len­ler­den yüz­de 2.3’ü bir iş ka­za­sı ge­çir­di. Bu oran 2007’de yüz­de 3’tü. Top­lam ka­za sa­yı­sı ise 725’ten 706’ya düş­tü.
2013’te er­kek­ler­de oran yüz­de 2.8 iken, ka­dın­lar­da yüz­de 1.3 ol­du. Top­lam iş ka­za­sı ge­çi­ren­le­rin yüz­de 81.6’sı­nı er­kek­ler oluş­tur­du. Sek­tö­rel ola­rak in­ce­len­di­ğin­de, ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğı sek­tö­rün­de iş ka­za­sı ge­çi­ren­le­rin ora­nı yüz­de 10.4, elek­trik, gaz, bu­har, su ve ka­na­li­zas­yon sek­tö­rün­de iş ka­za­sı ge­çi­ren­le­rin ora­nı yüz­de 5.2 iken, in­şa­at sek­tö­rün­de iş ka­za­sı ge­çi­ren­le­rin ora­nı yüz­de 4.3 ol­du.