Özel avlaklara izin çıktı

Özel ve tüzelkişiler, tapulu arazileri veya kullanım hakkını aldıkları araziler üzerinde özel avlaklar işletebilecek.

ANKARA - Özel ve tüzelkişiler, tapulu arazileri veya kullanım hakkını aldıkları araziler üzerinde özel avlaklar işletebilecek. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kara Avcılığı Yasası'na dayanan yönetmeliğe göre bu arazilerde üretilen veya yerleştirilen türlerin yanı sıra Merkez Av Komisyonu kararlarıyla izin verilen doğal türler de avlanılabilecek. Üzerinde ürün olan veya meskûn mahallerin üç yüz metre yakınında olan arazilerde avlanmak yasak olacak.