'Özel hayat'a koruma

'Hayatın gizli alanı ve özel hayata karşı suçlar' ağır yaptırıma bağlanıyor. Türkiye'de özellikle sanatçıların özel yaşam-ları...
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA -'Hayatın gizli alanı ve özel hayata karşı suçlar' ağır yaptırıma bağlanıyor. Türkiye'de özellikle sanatçıların özel yaşam-ları ve cinsel tercihlerini konu alan
yayımlar ve tele-kulak ağının yaygınlığı nedeniyle tartışılan 'kişilerin mahrem hayatı', Ceza Kanunu öntasarısında yeniden düzenleniyor. Tasarı şunları getiriyor:

 • Resim çekici veya kaydedici cihazla özel hayatın mahrem alanına giren veya özel çaba göstermeden görülmesi mümkün olmayan bir özel hayat olayını, ilgilinin rızası olmadan tespit edenlere iki yıla kadar hapis verilecek.
 • Bu yolla elde edilen kayıtlardan yarar sağlayan, bunları başkasına veren ve bunu basın yayın yoluyla neşredenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 800 milyon liradan 1.5 milyar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilecek.
  Tele-kulaka önlem
 • Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları tarafların haberi olmadan dinleme aletiyle izleyen, ses alma cihazıyla kaydedene iki aydan altı aya, bu yolla elde edilen bilgilerden yarar sağlayan veya bunları başkalarına verene altı ay hapis ve 300 milyondan 800 milyon liraya kadar ağır para, bu konuşmaları basın yoluyla neşredenlere ise bir milyardan 10 milyara kadar para cezası verilecek.
 • Katıldığı bir söyleşiyi, konuşanların rızası olmadan ses alma cihazıyla kaydedene 300 milyondan 800 milyona kadar para, bu bilgileri başkasına kullandırana beş ay kadar hapis ve 800 milyar liraya kadar para cezası verilecek.
 • Ne suretle olursa olsun, rızası olmadan bir kişinin sesi veya resimleri kullanılarak gerçekleştirilen montajları yayımlayanlara üç aydan bir yıla kadar hapis, 750 milyon liradan 3.5 milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek.
 • Yayımın açıkça montaj olduğu belli ise ceza verilmeyecek, ancak, suç basın yoluyla işlendiğinde ceza üçte bir artırılacak.
  Dudak okumaya son
 • Uzaktan söyleşileri tespit edebilen
  araçları izinsiz imal ve ithal eden, bulunduran veya kullanana üç yıla kadar hapis, 4 milyara kadar para cezası.
 • Bu suçlar suçun kovuşturulması için hâkim kararına uyularak görevlilerce yapıldığında kovuşturma yapılmayacak, ancak bu bilgi ve belgeler yalnızca yargılamada kullanılacak. Bu belgeleri başka yerde kullanana üç yıldan beş yıla kadar ceza verilebilecek.
 • Yasaların öngördüğü şekil ve esaslara uymadan, rıza alınmadan kişisel verileri bilişim sistemine yerleştiren ve işleyenlere altı aydan üç yıla kadar ceza verilecek, veriler hileli yollarla elde edilmişse cezalar üçte bir artırılacak.


  • ETİKETLER:

   Türkiye

   ,

   Ankara