Özel okullar öfkeli

Engellilere eğitim veren okullar da dahil olmak üzere, okul öncesi eğitim, ilk ve ortaöğretim ile özel okulların yatırımlarını teşvik etmek için getirilmesi düşünülen beş yıllık vergi indirimi, özel okul yöneticilerinin tepkisini çekti.

İSTANBUL - Engellilere eğitim veren okullar da dahil olmak üzere, okul öncesi eğitim, ilk ve ortaöğretim ile özel okulların yatırımlarını teşvik etmek için getirilmesi düşünülen beş yıllık vergi indirimi, özel okul yöneticilerinin tepkisini çekti. Henüz tasarı aşamasındaki yasa kapsamında, özel okulların, faaliyete geçtikleri vergi döneminden itibaren, beş yıl boyunca kurumlar ve gelir vergisinden muaf tutulması planlanıyor.
'Bizim için yıkım olur'
Özel Okullar Derneği Başkanı Cem Gülan, Türkiye'deki 1500'e yakın özel okuldan yüzde 80'inin 1985-1995 arasında hizmete geçtiğini belirterek, "Bu tasarı yasalaşırsa, bizim için yıkım olur. Maliyetine çalışan okulların kapıları kapanır" dedi. Günal, tasarının, tüm özel okulları kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi. Özel Doğuş Okulları Genel Koordinatörü Ebru Gözaçar ise "İlk etapta bu tasarının yararlı olacağını düşünmüştük. Ama bu haliyle bizlere zararı olacaktır" diye konuştu.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın önceki gün açıkladığı yasa tasarısı şöyle:
"Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim, ve ortaöğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği çerçevede, beş vergilendirme dönemi kurumlar ve gelir vergisinden muaftır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar."