Özgür gençlik çok yasakçı

Osmangazi Üniversitesi'nde (OGÜ), '68 kuşağı', '12 Eylül sonrası gençlik' ve 'milenyum gençliği'nin tutumlarını karşılaştıran bir araştırma yapıldı.

ESKİŞEHİR - Osmangazi Üniversitesi'nde (OGÜ), '68 kuşağı', '12 Eylül sonrası gençlik' ve 'milenyum gençliği'nin tutumlarını karşılaştıran bir araştırma yapıldı. OGÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çınar Yenilmez, 'Üç farklı dönemde üniversiteliler arasındaki sosyal tutum değişiklikleri' adlı araştırmayla ilgili şu bilgileri verdi:
Araştırma için Osmangazi ve Anadolu üniversitelerine bağlı altı fakültenin 1. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler arasından basit ve rastgele örnekleme yöntemiyle anket çalışması yapıldı. Toplam 604 üniversite öğrencisi ankete katıldı. Elde edilen sonuçlar 68 kuşağı ve 12 Eylül gençliğiyle ilgili yapılmış araştırmalarda verilen sonuçlarla karşılaştırıldı.
Üç farklı döneme ait gençlere uygulanan 'suç-ceza, sansür, çocuk eğitimi, evrim kuramı, nükleer enerji ve cinsel eğitim'i içeren sorular karşılaştırıldığında, genel olarak 1992 yılında, 1970 yılına göre
'Kararsızım' yanıtının daha fazla olduğu görüldü. Yrd. Doç. Dr. Yenilmez,
"1990'lı yıllardaki dönemde değişen ideolojik yapı ve karmaşıklaşan toplumsal yaşamın, gençleri tutum ve düşüncelerinde kararsızlığa yöneltmesi
olarak düşünülebilir. Ayrıca 1992 yılına göre 2002 gençliğinde 'Kesinlikle
katılıyorum' ve 'Kesinlikle karşıyım' gibi net yanıtların daha fazla olduğu gözlendi" dedi.
'Kararsız' kalınanlar
Yenilmez, 'nükleer santralların kapatılması, askerlik görevinin zorunlu yapılması, sosyal adaletin sağlanması için çalışmak' gibi sorulara ise 68 gençliğinin 'Kesinlikle katılıyorum' cevaplarına karşılık, 1990'dan 2002'ye üniversite gençliğinin kararsız tutumunun arttığını belirtti. Yrd. Doç. Yenilmez, bu durumun, toplumsal sorunlara duyarlılıktaki azalmayı yansıttığını dile getirdi.
"Birey olarak amacım, yüksek yaşam standardına ulaşmaktır" sorusuna 68 kuşağındaki 'Katılmıyorum' cevabına karşılık, 2002 gençliğinin 'Kesinlikle katılıyorum' yanıtı arttı. Kürtajın yasaklanması, eşcinselliğin suç sayılması, sansürün uygulanması, ölüm cezalarının gerekliliği, cezaların ağırlaştırılması gibi sorulara 68 gençliğinin çoğunluğu 'Katılmıyorum', 2002 üniversite gençliği ise 'Kesinlikle katılıyorum' dedi.
Katı sınırlar
Yrd. Doç. Yenilmez, bunu "Günümüz gençliğinin dürtüsel isteklerini doyurmada gösterdikleri sınırsızlıkla 'öteki'ne verilecek serbestlik konusunda, özgürlük anlayışındaki katı sınır, büyük çelişki yaratıyor" diye yorumladı.