Özgür Radyo AİHM'e başvurdu

RTÜK tarafından ikinci kez 365 gün süreyle kapatılan Özgür Radyo, haklarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aracılığıyla arayacak

Türkiye'de ilk kez bir yayın cezası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürüldü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 'bölücü yayın' yaptığı gerekçesiyle 365 gün yayın durdurma cezası verdiği Özgür Radyo, AİHM'ye başvurdu.
Radyo, başvurusunda, üst kurulun verdiği cezayla, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'yle teminat altına alınan, 'düşünce özgürlüğü ile basının haber ve düşünceleri elde etme ve bunları iletme, ulaştırma özgürlüğü'nün ihlal edildiğini öne sürdü.

'Herkes reddetti'
Özgür Radyo'nun başvuru dilekçesinde, 19 Şubat 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonraki gösterileri konu alan haber programında, yasadaki, "Toplumu şiddet,terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan verilmemesine" ilişkin (g) bendinin ihlal edildiği gerekçesiyle, RTÜK tarafından Özgür Radyo'ya 365 gün yayın durdurma cezası verildiği kaydedildi. Bu karara karşılık Ankara 8. İdare Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazların reddedildiği belirtilen başvuru dilekçesinde, Danıştay'ın da yürütmenin durdurulması kararını oy çokluğu ile reddettiği kaydedildi. Dilekçede, "Gelinen aşamada iç hukuk yollarının tüketilmesi, başvurucunun haklarını koruyucu, sonuç alıcı ve etkili bir yol olmaktan çıkmıştır. Çünkü, gerek İdare Mahkemesi gerekse Danıştay, öncelikle yürütmenin durdurulması kararı vermediğinden başvurucunun yargı yoluna başvurması haklarını koruyamamıştır" denildi.

Saygıyla karşılama!
RTÜK Başkanı Nuri Kayış, Özgür Radyo'nun AİHM'e başvurusunu değerlendirirken, başvuruyu saygı ile karşıladığını söyledi. Haksızlığa uğradığını düşünen kişi ve kuruluşların, Türkiye'deki yargı yollarını kullanarak elde ettikleri sonuçları tatminkar bulmazlarsa, AİHM'e başvurabileceklerini kaydeden Kayış, bunun Türkiye'nin imzaladığı uluslararası anlaşmaların bir gereği olduğunu bildirdi. Kayış, şunları söyledi:
"Kendilerine karşı RTÜK ve Türk yargı organları tarafından bir haksızlık yapılmışsa, elbette bunun telafi edilmesi gerekir. Ancak benim konuştuğum hukukçu arkadaşlarım, Özgür Radyo'nun davasının henüz Danıştay'da devam ettiğini, dolayısıyla AİHM nezdinde açılan davanın usul açısından tartışmalı olduğunu söylediler. Konuyu incelemeye devam ediyoruz."