Özgürlük para etmiyor

Mutluluğu sevgide ve özgürlükte arayan gençlik değerleri, yerini 'önce para, sonra sevgi' anlayışına bıraktı.

İZMİR - Mutluluğu sevgide ve özgürlükte arayan gençlik değerleri, yerini 'önce para, sonra sevgi' anlayışına bıraktı. 1979'da yapılmaya başlanan bir araştırma, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçişte genç kuşaktaki değerlerin tersine döndüğünü ortaya koydu.
Gençliğin mutluluk açısından önemli gördüğü olgulara ilişkin ilk verileri 1979 yılında toplamaya başlayan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) sözleşmeli olarak yüksek lisans ve doktora tezlerini yöneten öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Armağan, aynı alandaki araştırmasını 1997 yılında da sürdürdü. 2001 ve 2002 yıllarında da sorgulamasına devam eden Prof. Armağan, topladığı verileri, mart ayında yayımlanması beklenen '21. Yüzyıl Eşliğinde Türk Gençliğinin Sorun ve Çözüm Önerileri' başlıklı kitabında topladı.
2 bin 600 kişi katıldı
Armağan, bir tez konusu olarak öğrencilerle birlikte 1979 yılında yaptığı ilk araştırmayı İzmir'de 2 bin 600'e yakın genç üzerinde yaptıklarını söyledi. Armağan bu araştırmada mutluluk açısından önemli gördükleri olguları sıralayan gençlerin yüzde 21.02'lik kısmının ilk sıraya 'sevgi'yi koyduğunu belirtti. Bunu, 18.20 oranla 'özgürlük', 17.83 ile 'meslek-iş', 17.17 ile 'eğitim', 7.28 ile 'aile', 5.14'lük oranla da 'sağlığın' izlediğini açıklayan Armağan, araştırmaya katılan gençlerin sadece yüzde 2.64'ünün parayı ilk tercih olarak kullandığını ve bu olgunun 8. sırada yer bulabildiğini söyledi.
Aynı çalışmayı 18 yıl sonra 1997'de tekrarlayan Armağan, bu kez çok daha değişik sonuçlara ulaştı. 1997 yılındaki ankete katılan 5 bin 186 öğrenciden yüzde 20.67'si 'para, zenginlik' tercihini kullandı. Bunu yüzde 19.53 ile 'sevgi', 17.97 ile 'meslek-iş' tercihleri izledi. 1979 gençliğinin ikinci sırada önemsediği özgürlük ise bir sonraki kuşakta, yüzde 4.39 ile 8. sırada yer aldı.
Çalışmanın 2001-2002 yıllarında 4 bin 160 gençle yapılan son aşamasında
ise yeni kuşak, mutluluk için yüzde 20 ile para, yüzde 19 ile sevgi, yüzde 18 ile iyi bir meslek tercihinde bulundu. Yeni kuşak en çok değer verdikleri olguları iyi bir meslek, iyi bir öğrenim ve zengin olmak şeklinde sıraladı. Gençler kısa yoldan zengin olmanın yolunu ise ticaret, miras, politika ve şans oyunları tercihleriyle belirtti. Ankete katılanların yüzde 30'u en önemli sorunlarını 'ekonomik', yüzde 25'i
'eğitim', yüzde 16'sı 'iş' olarak gösterdi. Katılımcılardan yüzde 27'sinin kitap okumadığı belirlenirken, boş zamanların değerlendirilmesinde müzik ilk tercih oldu.
'Kayıp gençlik'
Armağan araştırmasının sonuçlarını değerlendirirken, gençliğin sorunlarını eğitim, işsizlik, özgürlük, kuşak çatışması, gelecek kaygısı, kimlik arayışı ve sevgisizlik olarak sıraladı. Ülke nüfusunun büyük kısmını oluşturan bu kuşağın, değerlerinin 20 yıl içinde alt-üst olduğunu dile getiren Prof. Dr. Armağan, "Dünyadaki hızlı değişime ayak uyduramıyoruz. Bu değişimi yakalayamıyoruz. Gençlik bunun sancılarını yaşıyor. Sosyolojik açıdan kaybolmuş bir gençlikle karşı karşıyayız" dedi.