Parasız olana daha çok ceza

Anayasa Mahkemesi, 'paralı adalet' eleştirisine kaynaklık eden düzenlemeye onay verdi. Mahkeme, TCK'nın üç ayı geçmeyen hapis cezalarında ön ödeme yapmayanlara, mahkûm olmaları halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 119. maddenin 4. fıkrasının iptal istemini reddetti.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, 'paralı adalet' eleştirisine kaynaklık eden düzenlemeye onay verdi. Mahkeme, TCK'nın üç ayı geçmeyen hapis cezalarında ön ödeme yapmayanlara, mahkûm olmaları halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 119. maddenin 4. fıkrasının iptal istemini reddetti.
Maddenin iptalini, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi istemişti. İptal istemini üçe karşı sekiz üyenin oyuyla reddeden mahkeme kararın gerekçesini dün yayımladı. Gerekçede eşitliğin mutlak olmadığı, ayrı hukuksal durumlara ayrı kurallar getirilmesinin eşitliğe aykırı olmayacağı savunuldu.
Karara muhalif kalan üye Ali Hüner, "Düzenleme eşitlik ilkesine, savunma hakkına açıkça aykırı olduğu gibi, hukuk devleti ilkesinin de kaba bir ihlalidir" dedi.
Karara muhalif diğer üyeler Fazıl Sağlam ve Tülay Tuğcu'nun gerekçeleri de şöyle: "İşlediği suçun gerektirdiği ön ödemeyi yerine getirmesi imkânsız olanlara normalde verilecek cezayı yarı oranda artırarak çektirmeyi öngören bir kuralı haklı kılacak hiçbir neden gösterilemez. Ancak ön ödemeyi imkânsızlık nedeniyle yerine getiremeyen ve bu yüzden hapis yaptırımıyla karşı karşıya gelen bir kimsenin bu cezasını artırmayı öngören bir kural, parasızlığın cezalandırılmasıdır."