Park Otel durduruldu

Park Otel durduruldu
Park Otel durduruldu
Gümüşsuyu'ndaki Park Otel ile ilgili yürütme durduruldu. Bina 22 yıl boyunca inşaat halinde kaldıktan sonra bu yıl tamamlanıp hizmete girmişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Park Otel’le ilgili bir açıklama yaparak bir kez daha yürütmenin durdurulduğunu açıkladı. Odadan bu gün yapılan açıklamada “İtirazımız Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edilmiş ve Park Otel`de yürütme bir kez daha durdurulmuştur” denildi.
Osmanlı döneminde Sadrazam Tevfik Paşa’nın konuklarını ağırladığı bina, 1979 yılına kadar otel olarak kullanıldı. ANAP döneminde Sürmeli grubu satıldığında yerine yapılmak istenen yapı, İstanbul’un ilk silüet tartışmalarından birine neden oldu. Hukuk maratonu içinde 22 yıl boyunca ‘inşa halinde’ kalan bina son olarak 300 milyon dolara CVK gruba satıldı. Park Otel de ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkisinde.

PLANLAR YARGIYA TAŞINMIŞTI
TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Planlama ve şehircilik esaslarını, tarihi dokuyu ve silueti yok sayacak şekilde 24 yıl önce yapımına başlanan ancak kentin siluetini bozacağı gerekçesi ile bugüne kadar alınan yargı kararları sonucu birçok kez inşaatı durdurulan Park Otel; 01.04.2011 tarihinde onaylanan planlar ile yeniden gündeme gelmiş ve Odamızca yeniden yargıya taşınmıştı. Devam eden yargı sürecine rağmen inşaatı tamamlanan ve hukuksuzca hazır hale getirilen Park Otel davasında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 27/06/2013 tarihinde aldığı Yürütmeyi Durdurma kararı 23/12/2013 tarihinde Odamıza tebliğ edilmiştir.
Geçmişte alınan tüm mahkeme kararlarına rağmen, söz konusu parsele ilişkin önceki imar planlarının iptal gerekçeleri gözetilmeden hazırlanan İstanbul Park Otel Turizm Merkezi, Beyoğlu İlçesi - Gümüşsuyu Mahallesi 735 Ada 25 Parsel No`lu Parsele Ait yeni 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Odamızca 19/04/2011 tarihinde yargıya taşınmıştı. Danıştay Altıncı Daire`de 2011/4989 esas numarasıyla görülen davada 20/09/2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı alınmış, keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek bilirkişi raporunun alınmasından sonra nihai bir karar verileceği belirtilmişti. Bilirkişi incelemesi 21.06.2012 tarihinde gerçekleşmiş, Dava dilekçemizdeki itirazlarımızı doğrulayan bilirkişi raporuna rağmen 27.12.2012 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı bozulmuş, bunun üzerine Odamız tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`na itiraz edilmişti. İtirazımız Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edilmiş ve Park Otel`de yürütme bir kez daha durdurulmuştur.” İSTANBUL/DHA

Jale Özgentürk yazdı. "Park Oteli değil CVK zinciri yaratacağım"