Parti içi demokrasi hemen şimdi

'Aktif seçiciler'
Cumhurbaşkanı Sezer'in Parlamenterler Birliği'nin sempozyumuna mesajı: Seçmen pasif onaylayıcı değil aktif seçici olmalı. İçyapıda demokrasiye uymayan partiler, 'demokratik devlet'i gerçekleştiremez. Partileri demokratikleştirecek düzenlemeler yapılmalı.
Türk: Baraj düşsün
Adalet Bakanı Türk de sempozyumda şunları söyledi: Adayların yüzde 90'ı önseçimle gelmeli, kalanını merkez belirlemeli. Baraj yüzde 5'e, seçilme yaşı 25'e inmeli. Yerel seçimlerde iki tur uygulanabilir. Ufukta seçim yokken düzenlemeleri yapmak daha iyi.
TOBB: Kesin değişmeli
Reel sektördeki geniş kapsamlı anketin sonuçlarını açıklayan TOBB Başkanı Miras, hükümeti şeffaf olmamakla eleştirdi.
Anketin sonucu ise çok net: Anayasa, seçim ve siyasi partiler yasalarının kesinlikle değişmesi gerek.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yasalardan kaynaklanan demokratik eksiklikleri giderecek, katılımcı demokrasinin gerekleriyle uyumlu bir parti organizasyonu için altyapı oluşturulması gerektiğini belirtti. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, parti kapatılmasına karşı çıktı, seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesini istedi.
Türk Parlamenterler Birliği'nin TBMM'de düzenlediği sempozyumda 'Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları' değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Sezer, sempozyuma gönderdiği mesajda siyasal partilerin etkinlikleri, çalışmaları ve özellikle parti içi düzenlemelerinin demokrasi ilkelerine uygun olması gerektiğini belirtti.
Parti içi demokrasi
Sezer, "Kendi iç yapılarında ve uygulamalarında demokrasinin gereklerine uygun davranmayan, demokratik kuralları geçerli ve etkin kılmayan siyasal partilerin
'demokratik devlet' ilkesini tüm kural ve kurumlarıyla gerçekleştirmesini beklemek güçtür" dedi. Sezer,"Türkiye için demokratikleşme sürecini başarıyla sürdürmesi için Siyasi Partiler Yasası'nda parti içi demokrasiyi güvence altına alacak değişikliklerin yapılması gerekmektedir" diye konuştu.
Demokrasinin gerçek anlamıyla özümsenmesini olanaklı kılacak bir siyasal kültürün gelişmesinin, demokratikleşmenin önündeki engellerin zamanla ortadan kaldırılmasını sağlayacağını ifade eden Sezer, şöyle devam ettti:
"Demokrasinin olmazsa olmaz koşulları olan seçimler, siyasal katılımın öncelikli öğesidir. Seçim sistemleri ve yasaları ile demokrasi arasında yakın ilişki vardır. Geniş halk kitlelerinin temsilini sağlayacak seçim sistemlerinin uygulanması, siyasi istikrarı sağlayacağı gibi demokratikleşme sürecini de hızlandıracaktır. Anayasamızda seçim yasalarının, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenleneceği belirtilmiştir. Seçmenleri, onaylayıcı pasif katılımcılar değil, seçici aktif yurttaşlar konumuna getirecek yasal düzenlemelerin yapılması, yasalardan kaynaklanan demokratik eksiklikleri giderecek, katılımcı demokrasinin gerekleriyle uyumlu bir parti organizasyonu için altyapı oluşturacaktır. Ülkemizin, tüm kurum ve kuruluşlarının katkıları ile demokratikleşmenin önündeki engelleri aşarak, tüm yurttaşlarına çağdaş yaşam olanakları sunabilen huzurlu ve güçlü bir ülke olacağına inanıyorum."
'Parti kapatılmasın'
Sempozyumda konuşan Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ise, ufukta seçim görünmeden Siyasi Partiler ve Seçim yasalarının ele alınmasının daha faydalı olacağını söyledi. Partilerin gelir ve giderlerinde saydamlığın sağlanmasının şart olduğunu vurgulayan Türk, partilerin kapatılması konusuna değinirken de kapatma cezasının çok ağır bir yaptırım olduğunu ifade ederek, kapatmadan önce devlet yardımının kesilmesi, seçime sokmama gibi cezaların uygulanabileceğini anlattı.
Yüzde 5 önerisi
Adayların yüzde 90'ının önseçimle, yüzde 10'unun ise genel merkezlerce belirlenmesini öneren Türk, yüzde 10'luk genel barajın yüzde 5'e indirilmesi gerektiğini kaydetti. Türk, milletvekillerinin tercih sistemiyle seçilmesinin önemini dile getirerek, yedek milletvekilliği uygulamasının başlatılmasını istedi. Türk, seçilme yaşının 30'dan 25'e indirilmesini, mektupla oy kullanma yönteminin kullanılmasını ve yurtdışı seçim çevresi oluşturulmasını da önererek, yerel seçimlerde 2 turlu sistemini uygulanabileceğini söyledi.


  ETİKETLER:

  TBMM

  ,

  Türkiye

  ,

  Ankara