Pijamalı ekran raporu

'TV'de şiddet, müstehcenlik ve mahremiyet ihlalleri 'raporu kamuoyuna açıklanırken, ekrandaki pijamalı görüntülerle ne özel hayat ne de mahremiyet kaldığı eleştirisi yapıldı.

ANKARA - 'TV'de şiddet, müstehcenlik ve mahremiyet ihlalleri 'raporu kamuoyuna açıklanırken, ekrandaki pijamalı görüntülerle ne özel hayat ne de mahremiyet kaldığı eleştirisi yapıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) hazırlattığı 'TV Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet İhlallerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri' konulu rapor, RTÜK'ün web sayfasında ilan edildi. Prof. Dr. İhsan Dağ başkanlığında Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. M. Kazım Yazıcı, Doç. Dr. Gülden Güvenç, Doç. Dr. Murat Rezaki, Yard. Doç. Dr. Nilüfer Özcan Demir, Yard. Doç. Dr. Ömer Özer, Dr. Ömer Akil Özer, Psk. Mine Tunçel'den oluşan Çalışma Grubu'nun hazırladığı rapor şöyle:
Özel yaşam: TV programlarıyla birlikte gündelik hayatın en önemli alanlarından biri olan 'özel yaşam' kavramı esnekleşmektedir. Toplum, aynı özel yaşamın özneleri haline gelmekte ve aynı mahremiyeti paylaşmaktadır.
Pijama: Öyle ki, yatak giysileriyle başkalarının yanına çıkmanın saygısızlık ve özensizlik sayıldığı bir ilişki biçiminden, sadece yarışma kurallarının önem kazandığı ve milyonlarca izleyicinin önünde mahremiyetin neredeyse tamamen ortadan kalktığı bir ilişki biçimine gelinmiştir.
Mahremiyet: Bazı yarışma programları özel hayatın mahremiyeti konusundaki toplumsal değer yargılarını değişime zorlamakta ve bireylerin bu değerler konusunda çatışma yaşamasına yol açmaktadır. Bu tür programların izleyicilerinin önemli bir bölümünde özel hayatların mahremiyetini gözetleyerek kendini rahatlatma eğilimi kışkırtılmakta.
Röntgencilik: Reyting uğruna bireylerde 'röntgencilik' duygularını açığa çıkarma gibi yayıncılık etiği açısından ahlâki olmayan bir yol izlenebilmektedir.
Bu, hastalık: Oysa insanın bu yönünün açığa çıkması psikiyatride hastalıklı bir ruh hali olarak kabul edilir. Bu programlarda öne çıkan şahsiyetler, ekranlardan göründükleri kadarıyla, çoğu zaman sağlıksız ruh haline sahip kişiler olabilmektedir. Hiç kuşkusuz bu durum bu programların telkine yatkın sürekli izleyicileri için ve özellikle özdeşim kuran çocuk ve ergenler için son derece olumsuz rol modelleri oluşturmaktadır.
Örseliyor: Reality programlarının hemen her türünde insanların özel hayatlarının ve mahrem ilişkilerinin alenen sergilenmesi bu insanlar ve yakınları için örseleyicidir (travmatize edici).
Cinsellik: Son yıllarda ekranda çıplaklık, evlilik dışı kadın erkek ilişkileri ve cinselliği ön plana çıkaran tavırlar, tutumlar ve kıyafetler karşısında genel olarak toplumumuzun sistematik olarak duyarsızlaştığı görülmektedir.
Cinsellik, belli evrelerden geçilerek kavranılır. Bu gelişimi göstermemiş bir çocuğun kavrayamayacağı düzeyde cinsellikle televizyonda karşılaşması, gelişimini etkileyebilir. Bu nedenle çocukların TV izledikleri saatlerde gösterilen, cinselliğin açık biçimde sergilendiği, özendirici ve eyleme geçmeyi cesaretlendiren filmler sakıncalıdır."


    http://www.radikal.com.tr/7594477594470

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.