Pil ve aküye yeni düzen

Pillerdeki çevreye ve sağlığa zararlı civa ve kadmiyuma sınırlama, akülere özel depolama zorunluluğu getirildi. Akümülatör ürünleri dağıtımı ve satışını yapan işletmeler, tüketicilerin getirdiği atık akümülatörleri geri almak zorunda.

ANKARA - Pillerdeki çevreye ve sağlığa zararlı civa ve kadmiyuma sınırlama, akülere özel depolama zorunluluğu getirildi. Akümülatör ürünleri dağıtımı ve satışını yapan işletmeler, tüketicilerin getirdiği atık akümülatörleri geri almak zorunda. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, ağırlıkça yüzde 2'den fazla civa oksit veya civa içeren düğme tipi pillerin üretimi ve ithalatı yasaklandı. Atık akümülatörlerin geri kazanılmak üzere üreticiye geri dönmesini sağlamak için, üreticiler akümülatörlerinin satışında depozito uygulamak zorunda olacak.