Pişman darbeciden mektup

İSTANBUL - Şener Eruygur’da ele geçirilen ‘psiko son1’ isimli üç sayfalık belgede, darbe planlarında görev alan bir kişinin duyduğu pişmanlık mektubu var. ‘Sayın Yetkili’ diye başlayan mektup şöyle:
“Özellikle son dönemde, 59. Hükümet aleyhinde yürütülen psikolojik harekât kapsamında, sistematik bir biçimde yıpratıcı ve yıkıcı çalışmalar yapılmakta. Bahse konu psikolojik harekât, çekirdek kadrosunu bir kısım TSK mensubunun oluşturduğu, emekli askeri personel ile bazı sivil şahısları da kapsayan ve etki alanları oldukça geniş bir organizasyonca yürütülmekte.
Psikolojik harekât çerçevesinde planlanan görevlerde aktif olarak yer aldım. ... Laik rejimi koruma adına yaptığımız ifade edilen bu operasyonun aslında; bazı şaibeli kişilerin önünü açma ve TSK içindeki bir grubun menfaatleri doğrultusunda bir harekât olduğunu, TSK’ye ve Cumhuriyetimize zarar verdiğini fark etmiş olmam beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenle de bu organizasyon hakkında sizi bilgilendiriyorum.” (Radikal)