'PKK'nın gücü kalmadı'

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) 2001-2002 yılı için hazırladığı raporda, PKK'nın yakın gelecekte...

LONDRA - Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) 2001-2002 yılı için hazırladığı raporda, PKK'nın yakın gelecekte Türkiye'de yeni bir şiddet dalgası yaratmasının imkânsız olduğu belirtildi.
IISS'nin dünyadaki çatışmalar, bölgesel ve askeri dengeler ile siyasi tahminler içeren 320 sayfalık 'Askeri Dengeler' raporunda Türkiye'nin ekonomik kriz, terör ve askeri harcamalar sorununa yer verildi:
Örgütün geliri azaldı
PKK: İçinde bulunduğu finansal ve siyasal güçlükler, yakın gelecekte Türkiye içinde yeni bir terörist şiddet dalgası yaratmasını imkânsız kılıyor. Uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığından elde ettiği gelir büyük düşüş gösterdi. Etkili bir silahlı kampanya için ihtiyacı olan geliri bulamıyor. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sadece 400-500 civarında dağınık halde bir grup PKK'lı kaldı. Ocak ayından temmuz ayına kadar bölgede sadece 100 kişi çatışmalarda yaşamını yitirdi, bunların çoğu da PKK'lıydı. Militanların büyük bölümü Kuzey Irak'taki kamplara çekildi. Küçük bir bölümü de İran'ın kuzeyinde bulunuyor.
Buradaki Kürt gruplarının (IKYB ve IKDP) her ikisi de 'PKK'ya karşı bir tutum' içine
girdi, ancak bu karşıtlıkları bir biçimde eyleme dökme konusunda isteksizler.
Türkiye gönülsüz
AVRUPA ORDUSU: 2003 yılına kadar Avrupa ordusu oluşturulmasının önündeki en büyük engel, yetersiz savunma bütçeleri. Finans, gücünün üzerinde operasyona angajman gibi bu kapasiteye ilişkin pratik problemlerin dışında, son derece önemli politik sorunlar da var. Örneğin AB üyesi olmayan Türkiye, Avrupa ordusunun NATO'nun olanaklarından yararlanması konusunda gönülsüz bir tutum sergiliyor. Fransa ise anahtar konumundaki NATO kapasitesini paylaşmayı reddediyor.
Avrupa kıtası veya ötesinde, güçlü bir kuvvetle barışı koruma operasyonlarının yapılabilmesi için, özellikle havada yakıt ikmali veya hava kurtarma operasyonları gibi, savaş desteği kabiliyetinin önemli oranda artırılması gerekiyor. Bazı Avrupa ordularının farklı bölgelerde görev alması bir başka sorun yaratıyor. Örnek, askeri gücünün yüzde 40'ı operasyon halinde olan ya da operasyona hazırlanan Britanya ordusu.
TL'nin değer kaybı
TL VE SAVUNMA BÜTÇESİ: 2000 yılında Türkiye'de ortaya çıkan ekonomik kriz sonucunda Türk Lirası'nın 'dramatik' biçimde değer kaybetmesinin ardından, savunma bütçesi dolar bazında 7 milyardan 4.9 milyara küçüldü. Bu adım, Türk ekonomisine destek için bir program uygulayan Uluslararası Para Fonu'nun da (IMF) isteği doğrultusunda atıldı. Savunma bütçesinin, özellikle satın almayla ilgili kalemlerinde 500 milyon dolarlık bir kesinti yapıldı. Bu nedenle pek çok önemli alımlar ya beklemeye alındı ya da tehlikeye girdi.
Afganistan harekâtı
Raporun baskıya girmesinden sonra başlayan Afganistan harekâtı, bir ekle raporda geniş biçimde yer aldı. "Çeşitli biçimlerde sürmesi beklenen bu askeri harekât, terörizm üzerinde başlatılan küresel bir savaşın ilanıdır" ifadesine yer verilen raporda, harekâtın sürdürülmesi konusunda müttefiklerin karşısında son derece büyük politik, ve mali zorluklar bulunduğu kaydedildi.
Saldırıların yapıldığı tarihe kadar ABD'nin füze savunma sisteminin gündeme hâkim olduğu hatırlatılan raporda, "Terörist saldırıların ve bununla birlikte ortaya çıkan gelişmelerin, bütçede savunma sistemine verilen önceliği ortadan kaldırmasının beklenmediği" görüşü savunuldu.