PKK'ya karşı bir yıl sınır ötesi yetkisi

'Anlaşmalar yetmedi'
Hükümet, sınırı, kapsamı ve zamanı kendisi tarafından belirlenmek üzere, Irak'taki PKK kamplarıyla mücavir bölgelere operasyon için TBMM'den izin talep etti. Bir yıl geçerli olacak tezkere yarın Genel Kurul'da görüşülecek. Başbakan Yardımcısı Çiçek, "İmzalanan anlaşmalar terör örgütünü def etmek için işe yaramadı" dedi.
Haşimi Ankara yolunda
Çiçek, Irak yetkililerine şu mesajları da gönderdi: "Irak, dost, kardeş ülke. Temel politikamız 'Yurtta sulh, cihanda sulh'tur. Hedef sadece PKK. Dilerim kullanılmasına gerek kalmaz." Çiçek açıklamalarını yaparken, Irak Devlet Başkanı Yardımcısı Haşimi'nin Türkiye'ye geleceği açıklandı.

ANKARA - Sınır ötesi operasyon konusunda harekete geçen hükümet, kapsamı (şumul), zamanı hükümet tarafından belirlenmek üzere, "Irak'ın PKK teröristlerini yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara" asker göndermek üzere TBMM'den yetki istedi. Tezkerenin çarşamba günü TBMM'de yapılacak gizli oturumda kabul edilmesi bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Tezkerenin hedefi sadece ve sadece PKK'dır. Irak dost ve kardeş ülkedir. Dilerim kullanılmasına gerek kalmaz" dedi.
Çiçek, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından özetle şunları söyledi:
Temennimiz kullanılmaması: Temennimiz bu tezkerenin kullanılmasına imkân olmamasıdır. İnşallah gerek kalmaz. Ama hepimiz biliyoruz ki ülkemizin ve bölgemizin en acımasız gerçeği terör konusudur.
Samimi işbirliği yok: Terörün önlenmesi konusunda ilgili ülkelerle müteaddit defalar her kademede ve her seviyede yapmış olduğumuz görüşmelerde arzu edilen bir sonuç da çıkmamıştır. Yapılan anlaşmalar var, kâğıt üzerinde kalıyor.
Hedef sadece PKK: Tezkerenin hedefi sadece ve yalnızca PKK terör örgütüdür. Terör örgütü yarın bunu başka mecralara çekmek isteyecektir. Bilinmesi gereken; hedef sadece ve sadece PKK'dır. Bizim Iraklı yetkililerden istediğimiz, PKK'nın def edilmesidir. Yapılan zabıtlar, anlaşmalar buna imkân vermemiştir. Irak'ta yaşayan her insan bizim kardeşimizdir. Tarihin cilvesi olarak sınırın o tarafında yaşayanlara Irak halkı, bu tarafında yaşayanlara Türk halkı deniyor. Biraz geriye gittiğimizde bunların hepsi Osmanlı vatandaşıdır. Zaman içerisinde aradan geçen sınır iki ayrı halkın iki ayrı devlet tarzında ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.
Irak'a mesaj: Temel politikamız 'Yurtta sulh cihanda sulh'tur. Kimsenin zenginliğinde gözümüz yoktur. Hele hele Irak, dost ve kardeş bir ülkedir. Toprak bütünlüğünü, birliğini korumak için çaba gösterdik, göstermeye devam edeceğiz.
Müteaddit defalar kullanabilecek: ('TSK bir yıllık süre içinde bu hakkını birden fazla kullanabilecek mi?' sorusu üzerine) Bu tezkere müteaddit defalar kullanılabilecek. Burada esas olan süredir. (Askerin Kuzey Irak'ta kalma süresinin sorulması üzerine) Tezkerenin kapsamı içinde olan bir konudur. Hudut, şumul, ne kadar miktar kuvvet gönderileceği onların hepsi planlamalarla belirlenecek hususlardır. (Türk askerinin Kuzey Irak'ta Amerikan askerleri ve peşmergelerle karşı karşıya kalabileceği yorumlarının hatırlatılması üzerine) Bunların hepsinin burada konuşulması doğru değil. Her şeyi herkesin huzurunda konuşursak bu işin tedbir olma özelliği kalmaz. Çok fazla detaya girmekte fayda görmem. (Irak ile diplomatik ilişkilerin devam edip etmediğinin sorulması üzerine) Biz siyasi ve diplomatik yoldan bu konuyu hep konuştuk, konuşmaya da devam ederiz. Faydası olacaksa...
PKK bazı istihbaratların maşası: Bugün herkes biliyor ki PKK önemli devletlerin istihbarat kuruluşlarıyla iç içe, onların maşası Türkiye'yi istikrarsız kılmak, Türkiye'nin gelişmesini engellemek adına.
Tezkere TBMM Genel Kurulu'nda çarşamba görüşülecek. Bunda Genel Kurul'un bugün Anayasa Değişiklik Paketi'nin 18 ve 19. maddelerinde yapılacak değişikliğin onaylanacak olması etkili oldu.
Haşimi Türkiye'ye geliyor
Çiçek'in tezkere kararını açıkladığı sırada Irak Devlet Başkan Yardımcısı Tarık Haşimi'nin Türkiye'ye geleceği açıklandı. Haşimi'nin bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Irak Başbakanı Nuri El Maliki de olası sınır ötesi harekâtla ilgili krizi çözmek için Türk yetkililerle acil olarak bir araya gelmeye hazırlandıklarını söyledi. "Türk hükümetindeki dostlarımızın topraklarının birbirlerine zarar verecek şekilde kullanımına izin vermeden, ikili ilişkilerimizi korumakta kararlı olduğundan eminiz" diyen Maliki, bugün konuyla ilgili yardımcılarıyla olağanüstü bir toplantı yapacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tom Casey ise konuyla ilgili soruları yanıtlarken, "Sorunun güçlüğünün farkındayız, hepimiz birlikte çalışmak istiyoruz. Tek yanlı adımlar durumu iyileştirmez" dedi.
Tezkere: Siyasi girişim sonuçsuz
Tezkerenin tam metni şöyle:
"Türkiye, Irak'ın kuzey bölgesinde yuvalanmış bulunan PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve halkının huzur ve güvenliğiyle ülkesinin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yöneltilmiş ciddi bir terörist saldırı ve açık bir tehditle karşı karşıyadır. Dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin, istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, PKK teröristlerinin Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyetine ve faaliyetlerine son verilmesini sağlamak amacıyla uzunca bir süredir yoğun siyasi ve diplomatik girişimlerde ve uyarılarda bulunmuştur. Bu çabalarmızdan istenilen sonuçların alınması bugüne kadar mümkün olmamıştır. Türkiye'ye yönelik terörist saldırılar ve tehdide karşı, terörizmle mücadelenin parçası olarak uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, hudut, şümul, miktar, zamanı Hükümetçe belirlenecek şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırıların bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekât, müdahalede bulunmak üzere, Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesine ve görevlendirilmesine Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesini arz ederim."