Plakaya ceza yazmaya AYM vizesi

Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Anayasa Mahkemesi, sürücülerin büyük tepki gösterdiği arkadan plakaya ceza yazılması uygulamasına vize verdi. AYM ayrıca, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’daki kişi ya da kuruluşların mal varlıklarının bakanlar kurulu kararıyla dondurulmasının anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. Tire Sulh Ceza Mahkemesi yargılamasını yaptığı bir dava nedeniyle, ‘sürücülerin arkadan ceza yazma uygulamasına’ imkân veren yasa maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenen ‘Tescil plakasına göre tutanak düzenlemesinin’ anayasaya aykırı olduğunu belirterek iptalini istedi. Mahkeme iptal başvurusunda, trafik kurallarına aykırı hareket edilen ancak sürücüsünün tespit edilmeyen durumlarda tescil plakasına ceza tutanağı düzenlendiğini hatırlatarak şöyle dedi: “Araç sahibinin kusurunun bulunup bulunmadığı, o esnada aracı süren kişi olup olmadığı, aracı trafik kurallarına aykırı olarak kullanan kişiye bilerek verip vermediği, aracın üçüncü kişilerce sahibinin rızası ile alınıp alınmadığı değerlendirilmeden, idare tarafından yaptırım uygulanmaktadır. Bu durumun ‘başkasının fiilinden sorumlu olma’ anlamına geleceği açıktır. Deyiş yerinde ise, iptali talep edilen madde ile, idare kendi üzerine düşen ispat külfetinden kurtarılarak ispat yükü ters çevrilmek suretiyle vatandaşların yargı organları önünde kusurlu bir fiil işlemediklerini (masumiyetlerini) ispata zorlandığı anlaşılmaktadır.”

Can güvenliği vurgusu

Anayasa Mahkemesi iptal başvurusunu reddetti. Mahkeme ret gerekçesinde şu değerlendirmede bulundu: Mahkeme“İtiraz konusu kuralın, kişilerin can ve mal güvenliğini korumak, toplumun refah, huzur ve mutluluğunu etkileyen trafik kazalarının önlenmesini sağlamak ve böylece kamu düzenini korumak amacıyla öngörüldüğü anlaşılmaktadır” dedi.
CHP , Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan ‘bir yabancı devlet hükümeti tarafından, bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türkiye ’den talepte bulunulması hâlinde, değerlendirme komisyonunca değerlendirilen talebin bakanlar kurulu tarafından karara bağlanacağını öngören kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, bu iptal istemini de reddetti.