Plansız adım üniversiteleri vurdu

ANKARA - YÖK Yürütme Kurulu’nun mart ayında aldığı bir karar ile 13 tıp fakültesindeki öğretim üyesi açığını kapatmak amacıyla uygulamaya koyduğu rotasyon uygulamasının Danıştay’ca yürütmesi durdurulunca tıp fakülteleri yeni döneme eksik hoca ile başlama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
YÖK, Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine, hekim açığını kapatabilmek için tıp fakültelerinin kontenjanını 4 bin 877’den 6 bin 314’e yükseltmişti. Bunun üzerine özellikle küçük illerde yeni kurulan tıp fakülteleri hoca yetersizliğinden yakınmaya başladı. YÖK, 13 tıp fakültesi için 27 üniversitenin tıp fakültesi yazı yazarak bir yıl süreyle öğretim üyesi gönderilmesini istemişti. Tepkiler üzerine YÖK, bir yılı yedi aya indirmiş ve rotasyon uygulamasının başlama tarihini de nisan ayından ağustos ayına çekmişti. Rotasyon rıza olmaması nedeniyle zorunlu hale gelmesiyle eleştirilmişti. Danıştay’ın iptal
gerekçesinde de gönüllü olmanın şart olduğu vurgulandı.YÖK’ten öğretim görevlisi
talep eden 13 üniversite arasında 37 anabilim dalına öğretim görevlisi talebi ile Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk sırada yer alıyor. Bazı üniversitelerinin YÖK’ten istediği öğretim üyesi sayısı şöyle: Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20; Afyon Kocatepe Üniversitesi 16; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dokuz; Dicle Üniversitesi altı; Düzce Üniversitesi beş; Fırat Üniversitesi 12. (Radikal)