Polis dövmemiş kastını aşmış

Dünya Kadınlar Günü göstericilerine 6 Mart'ta dayak atan polislerle ilgili Emniyet raporu tamamlandı: Halka kötü muamele yok, kastın aşılması var.
Haber: SONER ARIKANOĞLU / Arşivi

ANKARA - Avrupa Birliği'nde (AB) geniş tepkilere yol açan, Dünya Kadınlar Günü eyleminde kadınların dövülmesiyle ilgili soruşturmanın ilk ayağı sonuçlandı. Emniyet müfettişleri, orantısız güç kullandıkları için açığa alınan altı polis şefi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'efrada sui (kötü) muamele' suçunu düzenleyen maddesinden değil, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 'görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü ve savsaklama' suçunu düzenleyen maddesinden işlem yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 6 Mart 2005 tarihinde Saraçhane ve Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen gösterilere Çevik Kuvvet'in sert müdehalesi AB'nin tepkisini çekmişti. Olaydan iki gün sonra Ankara'da toplanan AB Troykası, "Şok olduk, olayın soruşturulmasını istiyoruz" demişti.
Öngörülen ceza kınama
Emniyet Genel Müdürlüğü iki polis başmüfettişini olayı soruşturmakla görevlendirmiş, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da İstanbul'a iki mülkiye başmüfettişi göndermişti. Görüntüleri inceleyen müfettişler, göstericilere karşı orantısız güç kullanan altı Çevik Kuvvet polisinin açığa alınmasını önermişti. İstanbul Valiliği de bu öneri üzerine, bu polislere 'soruşturmanın selameti' için işten el çektirmişti.
Dayak olayını soruşturan polis başmüfettişleri, İçişleri Bakanlığı'na sundukları raporda altı polis memuru için TCK'nın 'efrada sui (kötü) muamele' suçunun 243. maddesini işletmedi. Müfettişler, göstericiler 'yasadışı eylem yaptıkları ve polise mukavemet gösterdikleri' için 'efrada sui muamele' suçunun oluşmadığı kanaatine vardı. Müfettişler, altı polis hakkında Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 'görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü ve savsaklama' suçunu düzenleyen 13. maddesine göre işlem yaptı. Disiplin Tüzüğü'nün 13. maddesi: "Bu tüzükte disiplin suçu olarak saptanan eylem, tutum ve davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklaması görülen memura kınama cezası verilir."
Ancak söz konusu madde, "Bu hoşgörü veya savsaklama devleti veya kişileri zarara uğratmış veya hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa durumun ağırlığına ve zararın derecesine göre daha ağır bir ceza verilebilir" diye bitiyor.
İnisiyatif MDK'nın
Müfettişler, bu nedenle verilecek disiplin cezası için herhangi bir öneride bulunmadı. Altı polise verilecek cezayı, dosyayı karara bağlayacak Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) inisiyatifine bıraktılar. Olayla ilgili soruşturmanın polis şeflerini ilgilendiren ikinci ayağı ise halen devam ediyor.


    http://www.radikal.com.tr/7445437445430

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.