Polis isteğiyle sürgün

Zonguldak'ta daha önce kendisi tayin istediğinde görevli olduğu devlet hastanesinin tek göğüs cerrahı olduğu için talebi reddedilen Özgür Nizam, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine Yozgat'a sürgün edildi.
Haber: AHMET ŞIK / Arşivi

İSTANBUL - Zonguldak'ta daha önce kendisi tayin istediğinde görevli olduğu devlet hastanesinin tek göğüs cerrahı olduğu için talebi reddedilen Özgür Nizam, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine Yozgat'a sürgün edildi. Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin geçici 24. maddesinin, 'Haklarında adli idari ve inzibati soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca bulunanlar tayin edilir' hükmü uyarınca sürgüne gönderilen Nizam, "Hakkımdaki dokuz davadan beraat ettim. Kararın iptali için
İdare mahkemesine dava açacağım" dedi.
'Atama kararı kanuna aykırı'
Altı yıldır Zonguldak Devlet Hastanesi'nde görev yapan Nizam'a 25 Ekim günü Yozgat'a tayinin çıkarıldığına dair tebligat gönderildi. İl Sağlık Müdürü Murat İlikhan imzalı tebligatta Nizam'ın, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 18 Ekim 2004 tarihli 11422 sayılı emriyle Yozgat Devlet Hastanesi'ne naklen atandığı belirtilerek ilişiğinin kesilmesi istendi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün yazdığı bir yazı üzerine valiliğin talebiyle sürgün edildiğini belirten Nizam, "29 Eylül tarihli yazıda DEHAP sempatizanı olduğum, Kürtlerle ilişkilerim bulunduğu ve SDP, EMEP, SHP gibi partilere gidip geldiğim yazılı. Yani yasal bu partilere girip çıkmam, sendikal faaliyetlerde bulunmam tehlikeli görülmüş. Öte yandan 4688 sayılı Kamu Çalışanları Sendikal Yasası'nın 18. maddesi uyarınca sendika yöneticilerinin görev yerlerinin değiştirilemeyeceği hükmü vardır. Bu atama kararı kanuna da aykırıdır" diye konuştu.
Şube sektereliğini yaptığı Sağlık Emekçileri Sendikası'nın (SES) 2001-2004 yılları arasında gerçekleştirdiği dokuz ayrı eylem dolayısıyla hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası uyarınca açılan tüm davalardan beraat eden Nizam, hakkında süren tek idari soruşturmanın da sürgün yazısından bir hafta önce, sakallı olduğu için kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle açıldığını ve henüz sonuçlanmadığını söyledi.
Zonguldak'ta görev yaptığı altı yıl boyunca zaten sakalı bulunduğunu belirten Nizam, "Bu soruşturma da zaten göstermelik. Sürgünüme gerekçe gösterilen durum ise trajikomik. 2004 yılı başına kadar Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi olarak Cezaevi İzleme Kurulu'nda görevliydim. O kurula girebilmek için birçok güvenlik soruşturmasından geçirildik. Madem bu kadar tehlikeliydim kurula neden aldılar beni?" dedi. Nizam, 2001 yılında da isteğe bağlı olarak tayin isteğinde bulunduğu ilin göğüs cerrahi uzmanına ihtiyacı olduğundan talebinin reddedildiğini de söyledi. Nizam, tayin kararının iptali için idare mahkemesine dava açacak.