Polis memuru hakkını ararken ceza aldı

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan bir polis memuru, zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak suçlamasıyla bir günlük maaş kesimi cezası aldı. Anayasa'da yer alan dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkıyla çelişen karar, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün Anayasa'ya aykırı olmasıyla açıklanıyor.
Haber: İPEK İZCİ - ipek.izci@radikal.com.tr / Arşivi

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan bir polis memurunun, zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak suçlamasıyla bir günlük maaş kesimi cezası aldığı ortaya çıktı.
2012 yılının aralık ayında 37, 2013 yılının ocak ayında ise 56 saat fazla mesai yaptığını söyleyen polis memuru Y.S.Ö., 13 Şubat 2013 tarihinde dilekçe vererek fazla mesai ücretinin Maliye Bakanlığı personeline ödenen oranlar üzerinden hesaplanarak kendisine ödenmesini talep etti. İdare Mahkemesi’ne dava açmadan önce fazla çalıştığını beyan eden belgelerle birlikte, çalıştığı birim olan Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne dilekçe yazan Y.S.Ö., başvurusunu Emniyet Müdürlüğü’nün Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak tamamladı. 28 Şubat 2013 tarihinde hakkında rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak suçlamasıyla soruşturma açıldığını öğrenen polis memuru, 6 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı savunmada, dilekçeyi verdiği Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü’nden dilekçeyi nasıl bir yolla verileceği konusunda uyarılmadığını ve dilekçenin özlük haklarını ilgilendirdiğini söyledi. Ancak Y.S.Ö.’nün kendisine isnat edilen suçun haklı olduğu gerekçesiyle aldığı kınama cezası, daha önce aynı gerekçeyle iki kez ceza almış olmasından ötürü aylık maaşından bir günlük kesintiye gidilmesi şeklinde disiplin cezasına çevrildi.
Polis memuru Y.S.Ö., İstanbul İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmak suretiyle karara itiraz etti.
Avukat ve aynı zamanda 25 yıllık polis olan Emrullah Aksakal, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nde yer alan, ‘Zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak’ durumunda memura kınama cezası verilmesiyle ilgili düzenlemenin amacını şöyle anlatıyor: “Bir başvurunun alt kademede değerlendirilmeden üst kademelere/yönetim kadrolarına taşınması, yoğunluğu ve alt kademelerin pasifise edilmemesi mantığındandır.”
Olay özelinde ise Y.S.Ö.’nün dilekçesini en alt kademeden doğrudan Evrak Arşiv Şubesi’nden işleme sokarak derdini anlatmak istediğini belirten Aksakal, aşılmış bir sıralama olamadığı görüşünde. Anayasa’daki dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunu hatırlatan Aksakal, “Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir” hükmünü de göz önüne alarak Y.S.Ö. hakkında açılan soruşturmanın mobbing olarak dava konusu olabileceğini söylüyor.
Zorunluluk olmadan rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak durumunda memura kınama cezası verilmesinin Anayasa’da yer alan dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkıyla çeliştiğini de söyleyen Aksakal, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çiziyor.
Belgeleri Radikal’e ulaştıran 10 yıllık polis memuru ise Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı her personelin Lojistik, Sosyal Hizmetler, Eğitim veya Personel Şubeleri’ ne bizzat kendileri gidip dilekçelerini elden iletebildiği söyleyip, söz konusu kararı, polis memurlarının haklarını aramaları önüne çekilen bir set olarak yorumluyor.