Polise cezaevinden adam alma yetkisi

Yeni Ceza İnfaz Kanunu'yla (CİK) Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) polise cezaevinden adam alma yetkisi verilirken, avukatlara getirilen savunma hakkı sınırlaması kısmen yumuşatıldı.

ANKARA - Yeni Ceza İnfaz Kanunu'yla (CİK) Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) polise cezaevinden adam alma yetkisi verilirken, avukatlara getirilen savunma hakkı sınırlaması kısmen yumuşatıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda dün, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni CİK ve CMK'da değişiklik yapan teklifler yasalaştı. CHP'liler, avukatların "Savunma hakkı kısıtlanıyor" gerekçesiyle karşı çıktıkları hükümlerin yasa metninden çıkarılmasını istedi. Buna yanaşmayan AKP, sadece CMK'daki yasaklamaları biraz daralttı. İki yeni yasayla getirilen düzenlemelerden bazıları şöyle:

  • Devlete ve anayasal düzene karşı suçlarda, hükümlü avukatının infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiği belirlenirse, avukatla hükümlünün görüşmesinde cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli hazır bulundurulabilecek.
    Avukata bir yıl yasak
  • Devlete ve anayasal düzene karşı işlenen suçlarla terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanların savunmasını yapan avukatlar, haklarında aynı suçlardan dolayı kovuşturma açılması durumunda görevden men edilebilecek. Yasaklama kararı bir yıl geçerli olacak. Bu süre altı ayı geçmemek üzere iki kez uzatılabilecek. El çektirilen avukatlar bu kişilerin başka davalarına bakabilecek, ancak cezaevinde görüşme yapamayacak.
  • Kolluk güçleri, devlet ve anayasal düzene karşı suçlarla ilgili hükümlü veya tutukluları, dinlemek ve yer göstermek için rızaları dahilinde ve hâkim kararıyla 15 gün süreyle cezaevlerinden alabilecek.
  • Üst dereceli kolluk amirleri hakkında, savcılar görevi kötüye kullanma iddiasıyla doğrudan soruşturma açamayacak.
  • Daha önce 24 saat olan gözaltı süresi 36 saate çıkarıldı. Tutuklama kararı için aranan ceza üst sınırı ise iki yıldan bir yıla indirildi.