Polisin asayiş dışında işi olmayacak

Polisin asayiş dışında işi olmayacak
Polisin asayiş dışında işi olmayacak
Polis artık basını izlemeyecek. Sendika ve siyasi partilerle ilgili görevler valiliklere, pasaport işlemleri nüfus müdürlüklerine devredilecek.

ANKARA - İçişleri Bakanlığı polisin basın, siyasi parti ve sendikalara ilişkin bazı görevlerinin başka kurumlara devredilmesinin yolunu açan yeni bir çalışma başlattı. Hizmet kalitesini arttırma ve hizmeti hızlandırma amacıyla başlatılan çalışmayla devletin, resmi işlerde tüzel kuruluş ve vatandaştan istediği belge miktarının azaltılması hedefleniyor.
İçişleri Bakanı Muammer Güler’in talimatıyla başlatılan çalışmayla güvenlik gerekçesiyle, sıkıyönetim dönemlerinden beri polis tarafından yürütülen bazı görevlerin sivil kurumlar tarafından yapılması amaçlanıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle, polisin asayiş hizmeti dışında aldığı bütün görevler kaldırılacak. Yeni uygulamada polisin devredeceği bazı görevler şöyle:
BASIN BÜROSU KAPATILIYOR: Yeni uygulamayla, merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na, illerde ise Güvenlik Şubesi Müdürlüklerine bağlı çalışan Basın Yayın Büro Amirlikleri ve basın izleme büroları kapatılacak. Polisin basını izleme gibi bir görevi bulunmayacak. Polis, basın aracılığıyla işlenen suçlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeyi savcının izniyle RTÜK’Ten temin edecek.
PARTİ VE SENDİKADAN ELİNİ ÇEKİYOR: Uygulamayla, emniyetteki siyasi parti büroları kapatılacak. Güvenlik güçlerinin siyasi parti ve sendikalarla ilgili görevleri, valiliklerdeki hukuk işleri başkanlığına devredilecek. Polisin, siyasi parti ve sendikaların açık alanda yapacağı mitinglerde, güvenlik önlemi alma dışında herhangi bir görevi bulunmayacak. Kanun gereği, siyasi partiler, adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, nüfus kayıt örnekleri, adli sicil belgeleri ve kurucu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannamelerle kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programını Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na bildirerek tüzelkişilik kazanıyor. Partilerin il yönetimi de yönetim kurulu çizelgesini, kimlik fotokopilerini, suça karışmadıklarına dair savcılık yazısını ve ikametgâh ilmühaberlerini polise bildiriyor. Yeni uygulamayla siyasi parti ve sendikalarla ilgili işler Ankara’da İçişleri Bakanlığı, illerde ise valiliklerce yürütülecek. Parti ve sendikalar, polise herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Partilerin, polise parti tüzüğü ve programı gönderme zorunluluğu ortadan kalkacak.
PASAPORT NÜFUSA DEVREDİLECEK: Vatandaşlar pasaport almak için polise başvurmayacak. Pasaportlar İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce verilecek. Mevcut durumda, pasaport alacak kişi emniyete başvuruyor. Polis, kendi kayıtlarını inceleyerek pasaport başvurusu yapan kişinin herhangi bir kısıtlaması olup olmadığına bakıyor. Detaylı bir incelemenin ardından başvuru yapan kişinin engeli yoksa pasaport veriliyor. Herhangi bir güvenlik açığı oluşmaması için altyapı hazırlanıp gerekli önlemler alındıktan pasaport işlemleriyle ilgili işler nüfus müdürlüklerine devredilecek.
RUHSATA DA KOLAYLIK: Ruhsat işlerinde de kolaylık getiriliyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle vatandaşlar taşıt ruhsatı için emniyete başvurmayacak. Ruhsatlar, eğer araç sıfır ise satın alındığı bayiden, ikinci el araç alınıyorsa satışın yapıldığı noterden verilecek.
MAATBAA, PATLAYICI...: Matbaa açarken, yol veya baraj yapımında kullanılan patlayıcılar için izin alınırken veya gemi adamı eğitimlerinde istenen bazı belgelerin de polis yerine başka kurumlarca verilmesinin önü açılıyor.