Polisin göbeği sicile geçecek

Ankara polisine kilo kontrolü yapılacak. Boy-kilo arasındaki fark 15'ten fazla ya da az olan polisler tek tek belirlenecek

ANKARA- Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, polisin kilo ve boy standartlarının yönetmelik ve talimatlara uygun olup olmadığının tespiti için genelge yayımladı. Genelgede, boy ve kilo arasındaki oranın 15’ten fazla ya da az olan polislerin belirlenmesini istedi. ‘Fazla kilolu ve göbekli personelin teçhizat kemeri kullanamadığı’ belirtilen genelgeye göre, kilo ve boyu orantısız olan personelin durumu ‘sicil raporlarına’ işlenecek.
‘Etkin denetim, kaliteli hizmet’ anlayışıyla hareket eden Özdemir, personele yönelik bir genelge yayımladı. Genelgede il emniyet müdürlüğü  bünyesinde yapılan denetlemelerde en fazla tespit edilen aksaklık ve eksikliklerden birinin kilo ve göbek nedeniyle ‘teçhizat kemeri kullanılmaması’ olduğu belirtildi.

Memurluğu kaybeder anımsatması
Mevzuat hükümlerine atıfta bulunularak, Devlet Memurları Kanunu’ndaki ‘Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini  taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan  herhangi birini kaybetmesi halinde memurluğun kaybolacağı’ hükmünün hatırlatıldığı genelgede, polislerle ilgili şu yasal koşullar da yazıldı:
“Sıhhatli  olmak; meslek mensuplarından tam bir sıhhat ve dinçlik ister. Sıhhat: temizliğe,  spora, her hususta itidale riayetle korunur. Sıhhatini koruyamayan ve bu yüzden  renksiz, kansız, cılız, gevşek kalan memur vazifesini yapamaz. Cezasını hem kendisine hem mesleğine hem de ailesine çektirir, hiçbir memur bu hataya düşmemeli.”
Genelgede,  Polis Meslek Yüksekokullarına Giriş Yönetmeliği’nde, “Bayanlar için 1.65,  erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak  son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogram eksik veya fazla fark olmaması” hükmü de yazıldı.
Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in genelgesinde şunlar kaydedildi:
“Mevzuat hükümlerine göre gerekli  şartları taşımayan personelin 2009 yılı sicil dönemi öncesi, boy ve kilo farkları  alınarak sicil raporları doldurulurken bu konunun da ayrıca değerlendirileceğinin  bilinmesi; boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogram eksik veya fazla fark olan personele konunun tebliğ edilmesi sağlanacak.”

Diyet ve spor telaşı başladı
Konu, birim amirleri tarafından bizzat takip edilerek, ekim  ayında hazırlanacak rapor, Özdemir’e sunulacak. Genelgenin ardından kilo ve boy orantısı standardı tutmayan memur, amir ve müdürlerin spor ve diyete başladıkları öğrenildi. (Radikal)