Polisin lisans üstüne yeni kriter

ANKARA- Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü eğitim için lisans not ortalaması şartı kaldırılırken, Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) almaları gereken puan 45’ten 55’e çıkarıldı.
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yüksek lisansa kabul edilecek öğrencilerde artık yalnızca lisans diplomasına sahip olma şartı aranacak. Önceki yönetmelikte yer alan, lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması şartı ise kaldırıldı.
Adayların, ALES’te başvurdukları programın puan türünde almaları gereken puan, 45’ten 55’e çıkarıldı. Başvuruda adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı’nda (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) en az 40 puan almış olmaları gerekiyor. Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans not ortalaması da 75’ten 70’e indirildi.
Yönetmelik uyarınca, Polis Akademisi Başkanlığı Araştırma Merkezleri tarafından yürütülen projeler çerçevesinde  yüksek lisans veya doktora çalışması yapan lisansüstü öğrencilerini, Araştırma Merkezleri Başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bu merkezlerde görevlendirilebilecek. (Radikal)