Poliste terfi kolaylaştı

Emniyet teşkilatındaki görevde yükselmelerde personelde aranan 'Hakkında
bir fiilden dolayı idari veya herhangi bir nedenle adli soruşturma açılmamış olması' koşulu kaldırıldı.

ANKARA - Emniyet teşkilatındaki görevde yükselmelerde personelde aranan
'Hakkında bir fiilden dolayı idari veya herhangi bir nedenle adli soruşturma açılmamış olması' koşulu kaldırıldı. Görevde yükselme sınavına katılarak kopya ve benzeri usulsüzlükler yaptığı belirlenen personele getirilen '5 yıl görevde yükselme sınavına katılamama' engeli de kalktı.
İçişleri Bakanlığı'nın 'Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri
ve Atama Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, görevde yükselme sınavı tanımı, yazılı sınavla sınırlı tutuldu. Bundan böyle sözlü veya uygulamalı sınavlar yapılmayacak.
Askerlik şart değil
Emniyet'te 'dernek denetçisi ve dernek denetçi yardımcısı' olarak adlandırılan personeli kapsam dışına çıkaran değişiklikle, tanımlar içinde yer alan ve ÖSYM'nin yaptığı Kamu Personeli Dil Sınavı'nı esas alan
'yabancı dil bilme' tanımı kaldırıldı. Yine tanımlar içindeki 'eylemli
askerlik görevini yapmış, tecilli veya muaf tutulmuş olmayı' belirten
'askerlikle ilişkisi bulunmamak' tanımı da yönetmelik dışı bırakıldı. Değişiklik kapsamında soruşturmaya uğramış personele de görevinde yükselme yolu açıldı.
Yönetmeliğin, terfide genel şartlar içinde yer verdiği 'sınava müraacat tarihi itibarıyla hakkında disiplin cezası gerektirebilecek bir fiilden dolayı idari ve herhangi bir nedenle adli soruşturma açılmamış olması' kriteri artık aranmayacak. Yönetmelik değişiklikliğiyle kaldırılan bir diğer hüküm ise, görevde yükselme eğitimi sonunda başarısız olanlara ilişkin. Herhangi bir kadro için düzenlenen eğitim programlarında üst üste iki defa başarısız olanlar, başarısız oldukları kadrolar için müteakip açılacak ilk eğitim programlarına eskiden alınmazken değişikliğin ardından başarısızlığa karşın bir sonraki sınava girilebilecek.