Profesöre pazar mesaisi

Profesöre pazar mesaisi
Profesöre pazar mesaisi

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni tam gün uygulamasının detaylarını anlattı

Tam Gün: Öğretim üyeleri 'mesai' bitiminde muayene-ameliyata girebilecek. Üniversiteler arası ve özelden üniversiteye hoca geçişi olabilecek.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Tam Gün Yasası’nda öğretim üyelerinin esnek çalışmasına yönelik düzenlemeyle akşam mesai sonrası, hatta hafta sonları muayene ve ameliyat imkânı getirileceğini, performans ücretinin de bunların tümü esas alınarak hesaplanacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Tam Gün Yasası’nda yapılacak düzenlemelerin ayrıntılarını anlattı.
TAM GÜN ÇALIŞMAYA DEVAM: Hocalarımız, bugün nasıl tam gün çalışıyorsa bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarına devam edecekler. Burada farklı olabilecek tek bir şey var: Akşam saat 16-17’den sonra, mesaisi bittikten sonraki sürecini üniversitede geçirecek hocalarımızın günlük mesailerinde yaptıkları performansın akşam mesailerine de yansımasını düşünüyoruz. Yani bir aylık performansında hocalarımızın muayene sayısı veya müdahale sayısı veya ameliyat sayılarıyla paralel olarak mesai sonrasında da benzer bir performans hakları doğacak. Normal mesaiden sonra hocalarımıza muayene isteyen hastalarımız, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) baz alınarak, bu tebliğin bir misli gibi katılım payı ödeyecek. Bu katılım payını da hocalarımız ve üniversiteler arasında paylaşacak.
HAFTA SONU DA OLABİLİR: Öğretim üyelerinin isterse sadece gün içinde mesai sonrası değil aynı zamanda hafta sonları da kurumlarında çalışabileceklerini belirten Müezzinoğlu, “Yani
hafta sonu da çalışabilecekler mi” sorusu üzerine “İstiyorlarsa tamamen serbest. İlave çalışma arzu ediyorlarsa üniversiteler hocalarımıza bu zemini
hazırlayacak. Biz bunun yasal düzenlemesini yapacağız” diye konuştu.
KURUM DIŞINDA ÇALIŞMA OLANAĞI: Bakan, üniversite hocalarına ayrıca kendi kurumları dışında çalışma olanağı da getirileceğini açıkladı: “Üniversitelerimiz kadrosunun yüzde 3-5’i oranında öğretim üyesine kurum dışında çalışma olanağı sağlayacak. Bir başka şehirde ya da ülkede de bu yapılabilecek. Bu sözleşmeyle olacak. Üniversitelerimizin yetkili kurulları ayrıca kendisinde olmayıp dışarıda ihtiyacı olan kurum dışındaki hocalarla ister özelde ister başka yerde yine kadrosunun yüzde 3-5’i oranında sözleşme yapabilecek.”
FARKLI ÜNİVERSİTE OLABİLİR: “Öğretim üyelerinin çalışabileceği başka kurumdan kastınız nedir” sorusu üzerine Müezzinoğlu, bir üniversitedeki hocanın başka bir üniversitede görev yapabileceğini veya özel hastanedeki profesör veya doçentin tıp fakültesinde sözleşmeyle hizmet verebileceğini belirtti.
KAMUDAKİ HEKİMLER: Üniversite yönetim kurullarına belirli bir oranı aşmamak kaydıyla öğretim üyelerinin dışardaki kurumda da hizmet vermesinin önünü açmak için yetki vereceklerini yineleyen Müezzinoğlu, bu kurumun bir özel hastane olması halinde üniversite ile özel hastane yönetimi arasında sözleşme imzalanacağını kaydetti.
AMELİYAT PARASI: Müezzinoğlu, üniversitelerdeki öğretim üyeleri için mesai sonrasında SUT uyarınca 55 liralık muayene ücreti ödenmesinin söz konusu olabileceğini belirterek, bu ilave ücretin aynı zamanda ameliyat ve diğer işlemler için de ödeneceğini söyledi. Bazı ameliyatlar hariç SUT’ta öngörülen ücret kadar da hasta ödeme yapacak. Mesela SUT’ta öğretim üyesinin bir ameliyatı için devlet 500 lira ödüyorsa hasta da 500 lira ödeyecek.

Kamu doktoruna ek ödenek artışı

Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki öğretim görevlilerinin mesai sonrası özel muayene yapmalarının söz konusu olamayacağını vurguladı. Bakan, eğitim ve araştırma hastanelerindeki doçent ve profesörlerin ek ödeme oranlarının 800 240’tan 800 400’e çıkarılacağını söyledi.