Q,W,X yasağına karşı internette 'dil çıkarma' eylemi

Q,W,X yasağına karşı internette 'dil çıkarma' eylemi
Q,W,X yasağına karşı internette 'dil çıkarma' eylemi
Kendilerini 'errorist-hata arayanlar' olarak tanıtan bir grup Q, W, X harflerinin resmi belgelerde kullanılmamasına karşı olanları internette dilini göstermeye çağırıyorANKARA- Kendilerini "errorist-hata arayanlar" olarak tanıtan bir grup, resmi belgelerde kullanılması yasak olan Q, W, X harfleri için internette "dilini çıkar" eylemi düzenleniyor. www.qwx2009.org adlı sitede bu yasağa karşı dilini çıkaranların fotoğrafları yayımlanıyor.


2002 yılında, Türkiye’de Türkçe dışındaki dillerde basım ve yayım yasağının kaldırıldığı anımsatılan www.qwx2009.org adlı sitede "Türkçe alfabede Q, W ve X harfleri yoktur! Türkçe alfabede bulunmayan Q, W ve X harflerinin, resmi belgelerde, afişlerde, davetiyelerde, panolarda kullanımı bölücülük propagandası olarak görülmekte ve hukuki kovuşturmaya uğramaktadır. Suç unsuruna dönüştürülmüş semboller olarak Q, W ve X harfleri, bir taraftan devletin tek sesli politikasını tehdit ederler; ama öte taraftan sistemin hatalarının göstergeleri olarak, dışlanmanın sembolik ifadesi haline de gelirler" denildi. Sitede, "qwx-dilini çıkar" eylemi ise şöyle anlatıldı:

"qwx-dilini çıkar’ eylemi Türkiye Cumhuriyeti siyasal sisteminin hataları aranmaktadır. Bu proje, iktidarın sembolleri ile egemen düzlemden ‘iteklenmiş’ sembolleri karşı karşıya getirerek siyasal sistemdeki çatlakları görünür kılmayı amaçlamaktadır.

Dil çıkarmak, sadece evrensel bir itaatsizlik işareti değil, bundan ötede bir şeydir.


‘qwx- dilini çıkar’ aksiyonu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamakla birlikte, farklı kültürel ve etnik kimliklere sahip vatandaşları tektipleştirmeyi hedefleyen politikaları karşısına alan bir sanat projesidir. İnternet üzerinden yürütülen online eylemin amacı ‘dilini gösteren’ insan fotoğraflarını bir araya getirerek, ‘tek dil, tek kültür’ anlayışına karşı kolektif bir direniş alanı yaratmaktır. Tektipleştirme politikasına karşı çıkan ve karşı yaşayan özneler, Türkiye toplumu içinde hain olarak konumlandırılmış ve hatta bunun ötesinde öcüleştirilmiştirler. Bu öcüleştirme sözcüğü, sadece ötekinin kimliğine dair politik ve tarihsel algıyı biçimlendiren masalsı bir söz sanatı olarak anlaşılmasın. Öcüleştirme, günlük hayat içinde, bilinmeyen, anlaşılmayan ve dolayısıyla korkulanı somutlaştırarak ifade etmeye yarayan bir araçtır.
Dil çıkarmak, iktidarın, ‘öteki’nde görmeyi beklediği itaatkâr ve güleryüzlü ifadeyi deforme eder. Dil çıkaran surat, kabul gören iletişim kodlarını kırar ve iktidara itaatsizlik gösterir. Ancak bunun da ötesinde, dil çıkarmak, öcüleştirilen ötekinin, kendisine atfedilen imajı önce sahiplenip sonra da tersine çevirerek, içindeki ötekiyi görünür kılmak ve kendini dillendirmek için kullandığı bir araçtır.

Bu proje, dil çıkarmanın itaatsizliğe karşılık gelen evrensel anlamını, kendini Türk olarak tanımlamayan ve ana dili Türkçe olmayan öznelerin, farklılıklarıyla kabul edilme ve kendi ana dillerinde eğitim alma talepleriyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Projemiz, Türkiye’de dilsiz ve isimsiz olarak yaşayanlara, sanatın eşitsizliğe karşı bir eylem ve ifade aracı olarak kullanılabileceğini göstermeyi/hatırlatmayı amaçlıyor." (anka)