@ismailsaymaz

Radikal'e, "Uyarımı dinleselerdi facia olmazdı" diyen Ermenek müfettişi, ön incelemede çark etmiş!

Radikal'e, "Uyarımı dinleselerdi facia olmazdı" diyen Ermenek müfettişi, ön incelemede çark etmiş!
Radikal'e, "Uyarımı dinleselerdi facia olmazdı" diyen Ermenek müfettişi, ön incelemede çark etmiş!
Ermenek maden faciasından sonra Radikal'e, "İhtarımıza uyulsaydı bu kaza önlenebilirdi" diyen iş müfettişi hakkında başlatılan incelemede, "Bodrum katındaki yemekhanede olmam nedeniyle telefon görüşmemiz çok sağlıklı olmadı. Soruları anlatabildiğim kadarıyla ve en kısa biçimde cevapladım. Bu nedenle konu tam net anlaşılmamış" dedi.
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Ermenek'te 18 işçinin öldüğü maden faciasına ilişkin 23 müfettişi hakkında soruşturma izni verilmedi. O müfettişlerden biri de bu ocakta son teftişi yapan Erdoğan Şeker'di. Şeker, faciadan sonra Radikal'e, ocakta geçmişten beri kontrol sondajının yapılmadığını ve teftişten sonra da ihtarlarına uyulmadığını ifade ederek, “İhtarımıza uyulsaydı bu kaza önlenebilirdi” demişti. Ancak Şeker, bu tespiti yaptığı halde iş durdurma cezası vermediği için hakkında inceleme yapılınca, görüşünden çark etti. Şeker'in ifadesinde, "Radikal muhabiri ile konuşurken bodrum kattaki yemekhanedeydim, sağlıklı görüşme yapamadım" dedi ve iş durdurma cezası ile facia arasında bir bağlantı olmadığını savundu.
Karaman’ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014'te Has Şekerler adlı maden ocağında meydana gelen su basması sonucu 18 işçi boğularak ölmüştü. Bu ocakta son teftişi yapan iş müfettişi Erdoğan Şeker ve yardımcısı Rıdvan Mevsim, 25 Haziran 2014'te hazırladıkları raporda, yeraltı sularına ve ocağın yan ocaklarla mesafesine ilişkin riski ölçmek için gerekli ‘kontrol sondajı’nın yapılmadığını üç ay önceden haber vermişti. Raporda, “Ocak genelinde bacalarda yapılan ilerleme ve hazırlık çalışmalarında kontrol sondajı yapılmamaktadır” denilmişti. ‘Alınması gereken tedbirler’ başlıklı bölümde ise “Yeraltı suyunun tehlikeye neden olacağı ocaklarda, zararlı gazların bulunma ihtimali olan su birikintilerinde, eski çalışma yerleri ve buralardaki sularda uzunlukları 25 metreden aşağı olmamak üzere alın yönünde kontrol sondajı yapılır” ifadesi kullanılmıştı. Toplam sekiz eksiklik saptanmış ve 8 bin 960 TL idari para cezası kesilmesi önerilmişti. Ancak işin durdurulması yoluna gidilmemişti.
Şeker, faciadan iki gün sonra, 30 Ekim 2014'te Radikal'e konuşmuş ve “Sondajlar yapılsaydı kazanın önüne geçilebilirdi” demişti. Şeker, Has Şekerler’de geçmişten beri bu sondajın yapılmadığını ve teftişten sonra da ihtarlarına uyulmadığını ifade etmişti. Şeker, “İhtarınıza uyulsaydı bu kaza önlenebilir miydi?” sorusu üzerine, “Elbette, önlenebilirdi" diye yanıt verdi. Şeker ayrıca, mevzuat gereği, kapatma değil, para cezası verdiklerini ifade etmişti.
Bu arada, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Şekerler’in de olduğu, beşi emekli olmak üzere 23 iş müfettiş ve yardımcı hakkında ön inceleme başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'ndan görevlendirilen müfettişler şüpheli meslektaşları hakkındaki iddiaları inceleyip ifadelerini aldı.

'RADİKAL İLE KONUŞURKEN YEMEKHANEDEYDİM'

Bu kapsamda, Radikal'deki söyleşisi Şeker'e soruldu. Şeker, bu söyleşi yapılırken iş yerinin bodrumundaki yemekhanede olduğunu ve bu yüzden sağlıksız bir görüşme yaptığını savunarak, açıklamalarından geri adım attı. Şeker, müfettişler huzurunda şöyle dedi:
"Bodrum katındaki yemekhanede olmam nedeniyle telefon görüşmemiz çok sağlıklı olmadı. Soruları anlatabildiğim kadarıyla ve en kısa biçimde cevapladım. Bu nedenle konu tam net anlaşılmamış."

Ve müfettiş konuştu: Uyarılarımızı dinleselerdi bu facia olmazdı


Şeker, kontrol sondajının tek seferlik değil, işveren tarafından sürekli takip edilmesi gereken bir uygulama olduğunu ifade etti. Şeker, "Kaza, iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun bir bütün olarak doğru işletilmesi ile iş veren veya vekillerinin yerinde ve zamanında müdahalesiyle önlenebilecek bir husustur" dedi.
Şeker, teftiş tarihi itibariyle ocakta hayatı risk oluşturacak bir noksanlık tespit edilmediği için iş durdurma kararı vermediğini savundu. Kontrol sondajlarının sürekli alınması gereken bir tedbir olduğunu anlatan Şeker, bu nedenle ocaktaki faaliyetin durdurulamayacağını ileri sürdü.
Müfettişler de ön inceleme raporunda, Şeker'in kontrol sondajı ile ilgili uyarısı ve önerdiği para cezasının iş kazasıyla bir ilgisinin olmadığını iddia etti. Raporda, "Adı geçen iş müfettişinin, kontrol sondajına ilişkin önerdiği idari para cezası veya uygulamadığı işin durdurulması yaptırımının, kazanın oluşmasıyla veya önlenmesiyle ilgili bir neden-sonuç ilişkisinin bulunmadığı" savunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem de bu rapor üzerine soruşturma izni vermedi.