Radikal'in hizmeti: ÖSS ve OKS'de özel rehberlik

ÖSS ve OKS, gençlerin gelecek mücadelesinde iki kritik eşik. Radikal, bugünden itibaren salı ve perşembe günleri özel sayfalarla sürece katkı yapacak. Bugün, süresi, soru tarzı ve değerlendirme kriterleri kökten değişen ÖSS'ye dair bilgiler yer alıyor.
Haber: OĞUZHAN EYİLİK / Arşivi

Merhaba Radikal gazetesi okurları... ÖSS ve OKS, insan hayatı ve psikolojisi, okul ve başarı, sınav ve test mantığı, okullar ve üniversiteler, ailelerimiz ve gençlik.. gibi eğitimin içinden olan konuların sizlerce doğru şekilde algılanması ve düşünülmesi için Radikal gazetesi eğitim köşelerinde yazılarımızla siz okurlara bilgi vermeye çalışacağız. Burada eğitim uzmanlarından psikolog ve psikolojik danışmanlara kadar birçok uzmanın görüşlerini okuyacaksınız. Her salı ve perşembe olacak bu birlikteliğe yeni ÖSYS sistemi ile ilgili yazımızı istifadenize sunarak başlıyoruz... Her tür soru ve öneriniz için elektronik posta (psklgtr@gmail.com) adresimizi kullanabilirsiniz.

Peki, yeni ÖSS ya da ÖSYS nedir?
Sınavın tarzından, değerlendirme kriterlerine kadar her şey değişti. Uygulama süresi, soru sayıları, derslerin içerikleri... Tüm bu değişimlerle ÖSYM'nin 2006 itibarıyla daha farklı bir öğrenci kitlesini üniversiteli yapmak istediği açıktır.
2005 ve öncesi sistemde yorumu kuvvetli ve de lisede özellikle lise 1 konularına hâkim öğrencilerin üniversiteli olması hedeflenmekteydi. 2006 ÖSS'de ise uygulanacak olan sistemde ise özellikle matematik, fizik, edebiyat ve felsefe derslerinden yeni eklenen konular, hem nicelik hem de nitelik olarak çok daha farklıdır. Bu da üniversiteli olacak gençliğin farklı özelliklere sahip olmasını sağlayacaktır.
2006 ÖSYS'nin özellikleri


Büyütmek için tıklayınız

 • Sınav süresi: 195 dakika
 • Alanlar: SÖZ, SAY, EA, DİL
 • Sınav tek oturumda yapılacak
 • Sınavda her adaya tek Soru Kitapçığı ve tek Cevap Kâğıdı verilecek.
 • 10 tür soru kitabı kullanılacak
 • Sınavda 30'ar soruluk sekiz test yer alacak. Ancak bir adayın altı testi, dolayısıyla 180 soruyu yanıtlaması yeterli olacak
 • Hesaplanan puan türleri: SÖZ 1, SAY 1, EA 1, SÖZ 2, SAY 2, EA 2 ve DİL
 • Yerleştirme türleri:
  Sınavsız yerleştirme, sınavla yerleştirme, özel yetenek
  Sınavsız yerleşme, geçtiğimiz yıllarda uygulandığı şekliyle devam edecektir.
  Sınavla yerleşme, meslek liseli öğrencilerin alan içi tercihlerinde Bölüm 1'deki soruları çözmeleri yeterli olacaktır.
  Örneğin; mobilya ve dekorasyon mezunu bir öğrencinin mobilya ve dekorasyon öğretmenliğini tercih etmek istiyorsa Bölüm 1'deki soruları çözmesi gibi...
  Genel lise mezunu öğrencinin kendi alanıyla ilgili lisans programını tercih etmeyi düşünüyorsa Bölüm 1 ve Bölüm 2'de yer alan sorulardan kendi alanıyla ilgili olanları çözmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hangi soruların ne kadar puan getirdiğidir.

  Büyütmek için tıklayınız

 • Soruların dağılımı
  2006 ÖSS:
  Bölüm 1

  Türkçe: 30 Soru
  Matematik 1: 30 Soru
  Fen Bilimleri 1: 30 Soru
  Sosyal Bilimler 1: 30 Soru

  Bölüm 2
  Edebiyat-Sosyal : 30 Soru
  Sosyal Bilimler 2: 30 Soru
  Matematik 2: 30 Soru
  Fen Bilimleri 2: 30 Soru
  2006 ÖSYS'nin (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) içeriği iki bölümden oluşacak, sınavın ilk bölümünde 120 soru bulunmaktadır.
  Bu sorular tüm liselerin 9. sınıflarında okutulan ortak müfredata dayalı derslerin içeriğinden oluşacaktır. Bu bölüm 2005 ÖSS ile aynı yapıdadır. Sorularda bilgiden ziyade analiz ve yorum yapma yeteneği değerlendirilecektir. Sınavın ikinci bölümünde ise yine 120 soru bulunacak, ancak her öğrenci kendi alanıyla ilgili 60 soruyu çözecektir.
  2006 ÖSYS'de derslerin alanlara dair ağırlıkları değiştirilmiştir.
  Bu nedenle:
 • EA öğrencisinin EA tercihlerine Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri 2 testlerinin hiçbir katkısı yoktur.

  Büyütmek için tıklayınız

 • SAY öğrencisinin sayısal tercihlerine Edebiyat-Sosyal ve Sosyal Bilimler 2 testlerinin hiçbir katkısı yoktur.
 • Sözel öğrencinin sözel tercihlerine Fen Bilimleri 2 ve Matematik 2 testlerinin hiçbir katkısı yoktur.
 • Ortak alan tercihi yapmak isteyen öğrencilerin sınav öncesinde kararlarını vermiş olmaları ve buna uygun olarak tercih etmeyi düşündükleri alana uygun testleri çözmeleri gerekmektedir.
  Örnek 1: Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçmeyi düşünen bir EA öğrencisi, sınavın ikinci bölümünde Sosyal 2 ve Edebiyat-Sosyali çözmek zorundadır.
  Örnek 2: İşletme tercihi yapmak isteyen bir sayısal öğrencisi sınavın ikinci bölümünde Edebiyat, Sosyal ve Matematik 2 testlerini çözmek zorundadır.
  Örnek 3: Sınıf öğretmenliğini seçmek isteyen bir sözel öğrencisi Edebiyat, Sosyal ve Matematik 2 testlerini çözmek zorundadır.
 • Hem kendi alanından hem de ortak alandan bölüm tercihi yapmak isteyen öğrenciler sınav süresi içerisinde 210 soru çözmek zorundadır.

  Büyütmek için tıklayınız

  2006 ÖSYS'de Bölüm 1 olarak adlandırılan kısım 2005 ÖSS müfredatına paralellik göstermektedir. Bölüm 2 olarak adlandırılan kısım ise lise 2 ve lise 3 müfredatında yer alan konulara dair sorular içermektedir. Bölüm 2'yi Bölüm 1'den ayıran en önemli nokta Lise 1 sonrasındaki müfredatı da kapsıyor olmasıdır. 2006 ÖSYS, Bölüm 2'de yer alan Test 2 sorularıyla yeni bir yapı kazanmıştır. Genel lise mezunu öğrencilerin lisans programlarına yerleşebilmeleri için Bölüm 2'deki kendi alanlarıyla ilgili soruları çözmeleri gerekmektedir.
  Bölüm 2'deki soruların yapısı yorum ve analizin ötesinde bilgiyi ölçmeye yöneliktir.
  Örneğin: Sosyal 2 testindeki bir tarih sorusunda belki Küçük Kaynarca Antlaşması'nın tarihi sorulmayacak ama bu anlaşmanın önemi, sonuçları ve anlaşmayı doğuran sebepler sorulabilecektir.
  2006 ÖSYS'de soruların yapı olarak 2005 ÖSS'den farklılıklar göstereceği bilinmektedir. Öncüllü soru sayısının azalacağı, grafik ve yorumlama sorularının azalacağı öngörülmektedir. Felsefe grubu sorularının da paragraf sorusu olmanın ötesine geçip mantık, psikoloji ve sosyal derslerine ilişkin bilgi soruları olacağı tahmin edilmektedir. Felsefe grubu dersleri geçen yılla karşılaştırıldığında önem kazandığından özellikle sözel alan öğrencileri için ayırıcı özelliktedir.
  2006 ÖSYS'de yapılan değişiklikler ve yansımaları:
  2005 ve öncesi ÖSS uygulamasında öğrencinin lisede almış olduğu eğitim, girecek olduğu sınavda çok fazla yer tutmamakta, bilgi edinmesi gerekmemekte ve de esasında öğrencinin psikolojisini tembelliğe iten bir hal oluşturmaktaydı. Öğrencideki bu durum doğal olarak öğretmenlere ve eğitimi yönlendiren yöneticilere de sirayet etmişti.
  2005-2006 eğtim yılı başı itibarıyla oluşan değişiklikler, herkese farklı sorumluluklar yükledi. Yöneticiler; yeni çözümler, yöntemler aramaya, öğretmenler; kendilerini, bilgilerini toparlamaya, öğrenciler; okullarına ve öğrendikleri bilgilerine önem vermeye, tekrar etmeye başlamışlar ve en güzeli de okul ile sınav arasındaki bağı hissetmiş olmalarıdır.
  2005-2006 eğitim yılında gerçekleşen sınav sistemi değişikliği aynı zamanda bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiştir:
 • Öğrenci başarısı: Sistemin değişeceğini bilen öğrenci, tercih döneminde kendisi için, iyi ya da kötü, uygun ya da değil hiç bakmaksızın bir bölüme yerleşme kaygısı ile hareket etmiştir. Bu da bir sonraki yıl için başarılı olabilecek öğrencilerin tercih sürecinde yerleşmesini sağlamıştır. Bundan dolayı şu an hazırlık sürecinde eğitim gören öğrencilerimizin çalışmaya, öğrenmeye ve rehberliğe daha çok ihtiyaç duyacak öğrencilerden oluştuğu açıktır.
 • Öğretmen başarısı: Öğretmenlerin pek çoğu eski sistemin vermiş olduğu rahatlıktan dolayı yükseköğretimde almış oldukları bilgilerin pek çoğunu uzun süredir kullanmamaktaydılar. Yeni ÖSS sistemi öğrenciye nasıl sorumluluklar katmışsa, öğretmene de aynı biçimde kendini geliştirmesi, yenilemesi anlamında zorunluluklar yaratmıştır.
 • Kaynak doküman sıkıntısı: Yayıncılık şirketlerinin pek çoğu geçen bunca zamana rağmen ÖSS eklenmiş konu ya da konular ile ilgili yeteri kadar kitap ya da sisteme uygun deneme sınavı oluşturamamıştır.
  Bu da öğrencilerin sınırlı sayıda ve çeşitte doküman ile hazırlanmasına, yetinmesine neden olmaktadır. Bir üst okula hazırlıkta yayıncılık şirketlerinin öğrencilerin önünü açacak başarıları artıracak yeni uygulama ve yayınlar ortaya konması beklenmektedir. Örneğin: ÖSYM tarafından önceki yıllarda yapılan ÖSS ve ÖYS sorularının iyi bir tahlili ve yeni ÖSS'ye uygun konu ve yaklaşımda ÖSYM kullandığı sorularının birleştirilmesi gibi.
 • ÖSS hazırlık modelleri: Sınav hazırlık kurumlarında var olan uygulamalar; etütler, özel çalışmalar, birebir-özel dersler, konu tamamlama çalışmaları, yoğunlaştırılmış programlar, yapılan analiz ve değerlendirmeler... Maalesef olumsuz olarak etkilenmişti. Öğrenci ve öğretmen yapılan çalışmaların pek çoğuna gerek olmadığını düşünebiliyordu. Ancak yeni ÖSS sistemi tüm bahsi geçen çalışmaları zorunlu ve gerekli kılmaktadır.
 • Değerlendirme kriterleri: Yeni ÖSS sistemi şu an için, öğrenci deneme sınavı sonuçlarını değerlendirmek ve de öğretmen için yol çizecek analizleri yapıp, belli bir standarda göre koymak maalesef mümkün değildir. Yeni sistemle ilgili yapılacak her yorum, haziran ayı gelip sınav gerçekleşene kadar kesinlik içermeyecektir. Her kurum, her kişi yaklaşık değerler ve yorumlar üzerine hareket etmektedir.

  Oğuzhan Eyilik: Rehber öğretmen


  • http://www.radikal.com.tr/7672617672610

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.