Radyasyon onkolojisi

Radyasyon kullanarak kanserin tedavisini amaçlayan, bu gaye ile radyasyonun etkilerini ve tümörlerin davranışlarını inceleyen, bu konuda eğitim ve araştırma yapan tıp dalıdır.
Haber: İbrahim GÜNEL / Arşivi

Radyasyon kullanarak kanserin tedavisini amaçlayan, bu gaye ile radyasyonun etkilerini ve tümörlerin davranışlarını inceleyen, bu konuda eğitim ve araştırma yapan tıp dalıdır. Meme kanseri, akciğer kanseri, ses teli kanseri, uterus kanseri, rahim ağzı kanseri, cilt kanserinin maing melanom dışında kalanı, rektum kanseri, testis kanserinde sıklıkla kullanılır. Vücut içindeki her türlü tümörün davranışı, gelişimi, tedavi şekilleri, gerilemesi veya yayılması gibi konular bu dalın inceleme alanına girer.

 • En iyi beş doktor
  Radyasyon onkolojisi alanında yaptığımız anket çalışmasına katılan toplam 6 doktorun seçtiği en iyi beş doktor şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Münir Kınay, Prof. Dr. Sait Okkan, Prof. Dr. Ahmet Öber, Prof. Dr. Lale Atahan, Prof. Dr. Gökhan Töre...
 • En iyi beş hastane
  Anket çalışması sonucunda radyosyon onkolojisi alanında seçilen en iyi beş hastane şunlar: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, DEÜ Tıp Fakültesi Tel: (0232) 259 59 59, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 214 10 00.
  Kadın hastalıkları ve doğum
  Kadın cinsel organlarını, bunların fizyolojisini ve hastalıklarını inceleyen uzmanlık dalı. Şekil bozukluklarının düzeltilmesi, dölyatağı sarkmaları, dölyatağı borusundan dolayı meydana gelen kısırlığın tedavisi, dölyatağı, yumurtalık ve rahimde oluşan urların tedavisi de bu branşın çalışma alanına girer. Bunun dışında menopoz ve ergenlik döneminde yaşanan problemlerin çözümü de bu branşı ilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum branşının çalışma alanları içerisinde, gebelik, doğum ve endikasyonları, sancılı adet görme, adet düzensizliği, akıntılar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kısırlık, menopoz, jinekolojik kanserler, hormon dengesizlikleri gibi hastalıklar da yer alır. Bu dalın yan dalları arasında perinatoloji (bebek anne karnındayken ultrason gibi yöntemlerle anormallikleri tespit etme), üreme endokrinolojisi ve infertilite (kısırlık tedavisi), jinekolojik onkoloji yer alıyor.
 • En iyi beş doktor
  Kadın hastalıkları ve doğum alanında yaptığımız anket çalışmasına toplam 25 doktor katıldı. Çalışma sonucunda seçilen en iyi beş doktor şöyle sıralanıyor: Prof. Dr. Timur Gürkan, Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu, Prof. Dr. Erdoğan Ertünge Alp, Prof. Dr. Moşe Benhabib, Prof. Dr. Ali Ayhan.
 • En iyi beş hastane
  Bu branşta doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şunlar: International Hospital Tel: (0212) 663 30 00, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Tel: (0212) 311 20 00, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, İstanbul Memorial Hastanesi Tel: (0212) 210 66 66.
  Genel cerrahi
  El ve bazı aletlerle canlı insan vücudu üzerinde ameliyat yapmayı öngören tıp dalıdır. Cerrahlık yetkisi tıp fakültesini bitirdikten sonra herhangi bir tıp fakültesinin cerrahi anabilim dalında ya da devlet hastanelerinin hariciye bölümlerinde uzman hekimlerin yanında ve yönetiminde 4 yıllık bir uzmanlık öğrenimi ve staj gördükten sonra elde edilir. Genel cerrahi, insan vücudundaki safrakesesi, mide, bağırsak, karaciğer, dalak, anüs gibi bölgelerindeki bütün cerrahi operasyonları kapsar. Genel cerrahinin çalışma alanına giren rahatsızlıklar arasında, yemek borusunun cerrahi hastalıkları, delinmesi, divertikul, tümör, midenin cerrahi hastalıkları, ülser, ince ve kalınbağırsağı cerrahi hastalıkları, damar tıkanıklığı, akut apandisit, hemoroit, karaciğerin cerrahi hastalıkları, safrakesesi ve safra yollarının cerrahi hastalıkları, pankreasın cerrahi hastalıkları, dalağın cerrahi hastalıkları, tiroit hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, genel vücut travmaları ve yanıklar yer alıyor.
  Genel cerrahinin yan dalları ise gastroentrolojik cerrahi ve onkolojik cerrahi.
 • En iyi beş doktor
  Genel cerrahi alanındaki anket çalışmamıza toplam 25 doktor katıldı. Anket çalışması sonucunda yapılan değerlendirmede en çok oyu alan beş doktor şunlar:
  Prof. Dr. İskender Sayek, Prof. Dr. Ali Akyüz, Prof. Dr. Dursun Buğra, Prof. Dr. Serdar Tezelman ve Prof. Dr. Metin Özgür...
 • En iyi beş hastane
  Genel cerrahi alanında anket çalışmamıza katılan doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şunlar: İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, International Hospital Tel: (0212) 663 30 00, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0212) 327 10 10.
  Plastik cerrahi
  Plastik ve rekonstrüktif cerrahi genel olarak kazalar veya yaralanmalarla meydana gelmiş doku hasarlarını restore etmeyi amaçlar. Bu uzmanlık alanı, bazı ünlülerin genç ve güzel olmak için bıçak altına yatmasıyla da sık sık gündeme gelmektedir. Plastik cerrahi Yunanca 'plastikos' kelimesinden gelir ve şekil verme anlamı taşır. Plastik cerrahi işlemleri,
  'rekonsrüktif' ve 'kozmetik' olarak iki ana gruba ayrılır. Rekonstrüktif ameliyatların amacı kaza, hastalık veya doğumsal anormaliklere bağlı vücudun herhangi bir parçasının form ve fonksiyonlarını restore etmektir. Yüzde ciddi yaralanmalar ve yüz kemiklerinde kırıklar ile bunların tedavileri plastik cerrahinin en sık ilgilendiği konulardır. Çok ciddi yaralanmalarda, deri kanserinin tedavisinde, yanık tedavileri de yine bu branşın çalışma sahasına girer. Rekonstrüktif cerrahi, anormal vücut bölgelerinde daha normal bir görünüm oluşturmak ve fonksiyonlar geliştirme için uygulanan cerrahi işlemlere denebilir. Kozmetik cerrahi ise şekil ve fonksiyon olarak normal sınırlar içinde bulunan daha güzel olmasını amaçlayan cerrahi işlemlerdir.
 • En iyi beş doktor
  Plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında anket çalışmamıza atılan 18 doktorun seçtiği en iyi beş doktor şöyle sıralanıyor: Prof. Dr. Onur Erol, Prof. Dr. Fethi Orak, Prof. Dr. Gürhan Özcan, Prof. Dr. Namık Kemal Baran, Prof. Dr. Erdem Yarmuk
 • En iyi beş hastane
  Bu branşta seçilen en iyi beş hastane ise şunlar: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Tel: (0212) 311 20 00, International Hospital Tel: (0212) 663 30 00.
  Kalp-damar cerrahisi
  Vücudun en önemli organı olan kalp ve ona bağlı olan damarlarda gelişen hastalıkların cerrahi müdahaleleri bu dalın çalışma alanına girer. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi müdahale gerekir. Bu branşın yan dalı ise çocuk kalp-damar cerrahisi.
 • En iyi beş doktor
  Kalp-damar cerrahisi alanında anketimize katılan 12 doktorun seçtiği en iyi beş hekim şöyle sıralanıyor: Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Aydın Aytaç, Prof. Dr. Cevat Yakut, Prof. Dr. İsa Durmaz, Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu...
 • En iyi beş hastane
  Bu branşta doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şunlar: Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi Tel: (0216) 326 69 69, Florance Nightingale Hastanesi Tel: (0212) 224 49 50, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0232) 388 19 20, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Tel: (0312) 310 30 80.
  Radyoloji
  Teşhis ve tedavi amacıyla x ışınlarını radyoaktif izotopları ve ses ötesi dalgalar gibi iyonlaştırıcı olmayan dalgaları kullanan tıp dalı. Radyoloji branşında tümör hücrelerini yok edebilmek amacıyla özel cihazlardan elde edilen ışınların kullanılması yoluyla hastalar tedavi edilir. Radyoterapi sadece tedavi uygulanan vücut bölgesindeki hastalıklı hücreleri (dokuları) öldürür. Hastalıklı hücreler ışın tedavisinden normal hücrelere göre daha fazla etkilendiklerinden daha büyük oranda yok edilirler. Tedavi uygulanan vücut bölgesindeki normal hücreler de radyoterapiden etkilenirler, fakat normal hücreler hastalıklı hücrelere göre kendilerini çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha yüksek bir oranda tamir edebilme yeteneğine sahiptir.
 • En iyi beş doktor
  Radyoloji alanında anket çalışmamıza 10 doktor katıldı. Bu doktorların seçtikleri en iyi beş doktor şöyle: Prof. Dr. Aytekin Besim, Prof. Dr. Okan Akan, Prof. Dr. Kemal Suat Aytaç, Prof. Dr. Mahmut Oğuz, Prof. Dr. Tuğrul Pınar...
 • En iyi beş hastane
  Bu alanda doktorların seçtikleri en iyi beş hastane ise şunlar: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Tel : (0232) 259 59 59, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 363 33 30, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0232) 388 19 20, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 214 10 00.
  Patoloji
  Fizyoloji yöntemleri kullanılarak hastalıkların fizyolojik, fiziksel, kimyasal koşullarının incelenmesini içeren bilim dalıdır. Hücre zedelenmesi ve temel reaksiyonları, iltihap, rejenerasyon, metabolizma bozuklukları ve dejenerasyonlar, genetik hastalıklar, beslenme ve dolaşım bozukluğu, nekroz ve tipleri, büyüme bozuklukları, immünolojik reaksiyonlarla oluşan hastalıkları, radyasyon patolojisi, tümör sınıflandırılması, genel özellikleri, tümör biyolojisi, enfeksiyon hastalıkları, solunum ve dolaşım, kas iskelet, üriner boşaltım, endokrin üreme, sindirim ve sinir sistemleri patolojisi bu dalın içine girer. Bu dalın yan dalları arasında, silopataoloji, jinekopatoloji, dermopatoloji ve nöropatoloji bulunuyor.
 • En iyi beş doktor
  Patoloji alanında anket çalışmamıza 5 doktor katıldı. Çalışma sonucunda belirlenen en iyi dört doktor şöyle: Prof. Dr. Nafi Oruç, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Şevket Ruacan, Prof. Dr. Mistent Demiryont...
 • En iyi beş hastane
  Bu alanda hekimlerin seçtiği en iyi beş hastane ise şunlar: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel:
  (0216) 327 10 10, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 363 33 30.
  Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
  Doğuştan ya da sonradan harhangi bir nedenle bedensel ya da psikososyal yapıda oluşan sakatlığı teşhis etmek, ortadan kaldırmaya çalışmak ya da en aza indirmek, hastayı toplum içinde bağımsız kendi başına iş görür hale getirmeyi amaçlayan bilim dalıdır. Fiziksel tıp, tıbbın pek çok disiplinine uygulanabilir. Nöroloji, nöroşirurji, ortopedi, genel cerrahi, toplum hekimliği, pediatri, romatizmal hastalıklar, dahiliye, kardiyoloji, üroloji ve spor bilimleri gibi dallarda hasta tedavi ve rehabilitasyonu yapılabilir. Hareket kuvvet, koordinasyon ve bir aktiviteyi arka arkaya yapabilme yeteneğini artırarak kas ve iskelet sisteminin fonksiyonlarını geliştirmek, hareket yetersizliklerini azaltmak, fiziksel uyum sağlamak ve fonksiyonel kapasiteyi geliştirmek amacı ile ve kişilere göre değişen özel egzersiz programları uygulanır. Bu branşın yan dalları ise ramotoloji (romatizmal hastalıklar) ve hidroklimatoloji (su ile tedavi).
 • En iyi beş doktor
  Fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşındaki anketimize 14 doktor katıldı. Onların seçtiği en iyi beş doktor şöyle: Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, Doç. Dr. Hürriyet Yılmaz, Prof. Dr. Ender Berker, Prof. Dr. Tansu Arasıl, Prof. Dr. Mehmet Beyazova...
 • En iyi beş hastane
  Bu branşta anket çalışmamıza katılan
  doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şunlar: İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Tel: (0212) 442 22 00, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Tel: (0312) 310 32 30.
 • YARIN: Sualtı hekimliği ve hiberbarik tıp, göz, psikiyatri, nöroloji, acil tıp,
  beyin ve sinir cerrahisi, aile hekimliği, toplum hekimliği