Radyologlar dokuz saat çalışmaya karşı eylemde

Radyologlar, 8 Kasım Dünya Radyoteknoloji Günü'nde Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptıkları eylemlerle günlük çalışma sürelerinin beş saatten dokuz saate çıkarılmasını protesto etti.

ANKARA- Radyologlar, 8 Kasım Dünya Radyoteknoloji Günü'nde Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptıkları eylemlerle günlük çalışma sürelerinin beş saatten dokuz saate çıkarılmasını protesto etti. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TRMT-DER) üyeleri, "AB'de de böyle" diyerek radyologların çalışma sürelerini uzatan Ankara'da Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı. Protestocular Türkiye'de teknisyen başına düşen tetkik sayısının AB ülkelerinin 10-15 katı olduğunu; tıbbi radyasyon kaynaklarıyla çalışan personel eleman açığının çalışma saatleri uzatılarak kapatılmak istendiğini; AB ülkelerinde beş yaşından büyük röntgen cihazlarının kullanımı yasakken Türkiye'de 1970'li yıllardan kalan cihazların çalıştırıldığını söylüyor.