Rakı şişesinde sinek görme tazminatı: 2 bin 200 lira!

ANKARA - Rakı üreticisi firmanın rakısından sinek çıktığını söyleyen tüketiciye 2 bin 200 lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Karar, Yargıtay’da da onaylandı.
İçtiği rakının şişesinde sinek olduğunu iddia eden tüketici, konuyu haziran ayında mahkemeye taşıdı. Ankara 7. Tüketici Mahkemesi, “Şişenin ağzı bilyeliydi. Sinek şişeye sonradan düşmüş olamaz” diyen bilirkişi raporuna dayanarak rakıyı üreten firmayı tazminata mahkûm etti. Firmadan, ‘rakıdan bir miktar içtikten sonra içindeki sineği fark eden’ tüketiciye yasal faiziyle birlikte 7 bin 700 lira tazminat ödemesi istendi.
Konu Yargıtay’a gitti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, böyle bir konuda tazminata hükmedilemeyeceğini söyleyerek kararı bozdu. Ancak Ankara 7. Tüketici Mahkemesi tazminat isteminde direndi.
Bunun üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. 43 yargıçtan oluşan genel kurulda 35 yargıç yerel mahkemenin kararına ‘evet’ derken, sekiz yargıç bozma talep etti. Oyçokluğuyla, firmanın bu olay nedeniyle ‘vücut bütünlüğü ve ruh sağlığı bozulan’ tüketiciye tazminat ödemesinin doğru olduğu kararına varıldı.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de yeniden konuyu ele aldı. 2 Kasım’da firmanın tüketiciye ödemesi istenen kararı tazminat miktarı 7 bin 700 lira yerine 2 bin 500 lira olarak benimsenip onaylandı. Tazminat ödendi. (anka)