Reforma sivil toplum itirazı

Aralarında Türk-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, TMMOB, TÜRMOB ile TTB'nin bulunduğu sivil toplum örgütleri, dün TMMOB Genel Merkezi'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

ANKARA - Aralarında Türk-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, TMMOB, TÜRMOB ile TTB'nin bulunduğu sivil toplum örgütleri, dün TMMOB Genel Merkezi'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, tasarının geri çekilmesi ve halkın taleplerini de içerecek şekilde düzenlenmesi talebiyle çeşitli illerde gösteriler düzenleyeceklerini açıkladı.