'Reklam tıp onuruna ters'

Tıpçılar İzmir'de erken doğum sırasında ölen yedizlerin basına gösterilmesinin kabul edilecek bir tarafı olmadığını söyledi. Uzmanlar Hipokrat'tan beri uygulanan hasta gizliliği ilkesinin bozulduğunu belirtti.

İSTANBUL - Tıpçılar İzmir'de erken doğum sırasında ölen yedizlerin basına gösterilmesinin kabul edilecek bir tarafı olmadığını söyledi. Uzmanlar Hipokrat'tan beri uygulanan hasta gizliliği ilkesinin bozulduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı ve İzmir Tabip Odası'nın soruşturma açtığı hastane Başhekimi Dr. Özer Gürbüz ise uyarı, kınama, para ya da altı ay meslekten men edilme cezası ile karşı karşıya.
Tıp dünyasından görüşler şöyle:
Hacettepe Üniversitesi Deontoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Nükhet Örnek Büken: Öncelikle şaşkınız. Gebeliğin başıdan beri anne medyatik ürün olarak kullanıldı. İlgili kurum reklam aracı olarak kullandı. Anneye bilgilendirme tam olarak yapıldı mı bu konuda şüphelerimiz var. Anne bir rüya gördü hepsini doğurmaya karar verdi, firmalar 'Destek vereceğiz' dedi. Bu noktada başladı yanlışlar. Bebekleri ilgili kurumun reklamını yaparak teşhir etmek doktorluk onuruna yakışmaz. Bu olay sağlığın ne kadar ticarileştirildiğini gösteriyor.
'Kabul edilemez hareket'
Hacettepe Üniversitesi Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Aydın: Mesleki olarak sadece o hekim değil tıp camiası da olumsuz etkilendi. Ceninlerin böyle sergilenmesi kabul edilemez. Hastanın gizliliği vardır. Hipokrat'tan beri temel kuraldır. Bu olayda hastanın kendi kabulüyle gizlilik ihlal edildi. Kişiler kendisiyle ilgili bilgilerin deşifre edilmesine onay verebilir ama hekim kontrollü olmalı. Önemli konulardan biri de hastanın bilgilendirilmesi. Doktor 'Biz bilgilendirdik' diyor. Ancak bu bilgilendirme ne kadar yeterli biçimde yapıldı? Kişilerle ilgili bilgiler ve fotoğraflar ancak bilimsel toplantılarda isim verilmeden kullanılabilir.
İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Zeki Gül: Tabipler Birliği'nin yasa gereği vereceği en düşük ceza uyarı en yüksek ceza ise altı aya kadar meslekten men cezasıdır. Para veya kınama cezaları da verilebilir. Süreç ise şöyle işler: Önce olay için bir soruşturmacı atanır gerekirse ek soruşturmacılar talep edilir. Yönetim Kurulu'nda görüşülür daha sonra Onur Kurulu'nda görüşülür ve karar Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu'na yollanır. Yüksek Onur Kurulu verilen cezayı az veya çok bulabilir. Bu durumda dosya tekrar İzmir Tabip Odası'na gelir.
'Aile izin verse de yanlış'
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy: Olay başından beri etik kuralları zorlayan bir tablo içinde. Son olarak ölü bebeklerin teşhir edilmesi ise tüy dikti. Bu olay hem etik hem deontolojik açıdan kontrol mekanizmalarını aşıyor. Aile savcılığa da başvurabilir. Basın da baştan bir ambargo koymalıydı. Sağlık, özel hayattır. Hastanın izni bile olsa doktor açıklamayı yaparken mesleğin saygınlığını ve insan yaşamının özelliğini dikkate almalı.
İstanbul Tabip Odası Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Yıldırım Gülhan: Baştan itibaren çok göz önünde oldu olay. Ancak hastanın basında yer almaya kendi itirazı olmadıktan sonra söyleyecek bir şey yok. Özel sağlık kurumunun olayı reklam olarak kullanmasını onaylamak mümkün değil.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nermin Ersoy: Ölü beden canlı bedenin hak ettiği aynı saygıyı hak eder. Bu nedenle ölü bedenlere müdahalelerin haklı çıkarılabilmesi için ölen kimsenin daha öncesinde bunu istediğini bildirmiş olması, yasa zorunluluğunun bulunması ve ölü bedenin vekili durumunda olan yakınının veya ebeveynlerinin izin vermiş olması gerekmektedir.
(Radikal/aa)


    http://www.radikal.com.tr/7456917456910

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.