Rektör yasası mahkemelik

Cumhurbaşkanı Sezer, 15 yeni üniversiteye rektör atamada YÖK'ü devre dışı bırakan yasayı Meclis'ten ikinci kez geçtiği için onayladı. Sezer yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürecek.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 15 yeni üniversiteye kurucu rektör atanmasına ilişkin kanunu, daha önce iade ettiği TBMM'den ikinci kez gönderildiği için onayladı. Ancak Sezer, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak kanunun yürürlüğünün durdurulmasını ve ardından da iptalini isteyeceğini açıkladı. YÖK'ün, yasada belirtilen sürede altı aday belirleyip hükümete bildirmesi beklenmiyor. Hükümet de son onay yetkisinin Sezer'de olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleme eğiliminde.
AKP hükümeti, 15 yeni üniversite kurulmasının ardından bu üniversitelere 'kurucu rektör' atanması için 15 Kasım 2006'da ayrı bir yasa çıkarmıştı. Yasaya göre, YÖK Genel Kurulu, bir ay içinde dörtte üç çoğunlukla altı aday belirleyip MEB'e bildirecek, bakanlık da bu sayıyı üçe indirip Cumhurbaşkanı'na sunacaktı. Ancak YÖK bir ay içinde aday belirleme işlemini sonuçlandıramazsa, Milli Eğitim Bakanı'nca belirlenecek üç kurucu rektör adayı Cumhurbaşkanı'na sunulacaktı.
Yasa bu şekliyle YÖK Genel Kurulu'nu bir ay içinde dörtte üç çoğunlukla aday belirlemeye zorluyor, bu çerçevede Başbakanlıkça atanan yedi üyenin söz sahibi olmasını ve bir ay içinde aday belirlenemezse yetkinin Milli Eğitim Bakanlığı'na geçmesini sağlıyordu.
'YÖK dışarıda bırakılıyor'
Sezer 1 Aralık 2006'da yasayı veto etti, yasayla YÖK Genel Kurulu'nun bir ay içinde rektör seçimini sonuçlandırmasının imkansız olduğunu vurgulayarak veto gerekçelerini şöyle açıkladı:
"Aday belirleme işlemlerinin bir ay içinde tamamlanamaması durumunda da YÖK, kurucu rektör aday belirleme süreci dışında bırakılmaktadır. YÖK'ün kurucu rektör adaylarını belirleme yetkisini belli süre ya da koşula bağlayarak seçim sürecinden dışlayan düzenleme, Anayasa Mahkemesi kararına uygun değildir. YÖK Yasası'na göre YÖK Genel Kurulu 21 üyeden oluşur. Toplantı yetersayısı 14'tür ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Yasayla sekiz oyla karar alınabilmesine olanak sağlanmıştır. Yeni düzenlemeyle kurucu rektörlerin en az 16 üyenin oyuyla seçileceği belirtilmiştir. Yasakoyucu belli işler için farklı karar yetersayısı koyabilir ama bunun da makul ve ölçülü olması gerekir. Bir aylık süre sınırlamasıyla yeni kurulan üniversitelerin akademik kadrolarının belirlenmesi yetkisi, eylemli olarak siyasal iktidarın takdirine bırakılmış olmaktadır."
Yasa, vetodan sonra 11 Aralık'ta ikinci kez yeniden TBMM'nin gündemine geldi. Hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edilince Sezer bu kez TBMM'de iki kez kabul edilen yasayı dün onaylamak zorunda kaldı. Ancak Sezer, kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'nde 'iptal' davası açacağını açıkladı.
YÖK adaylarını da atamadı
YÖK konuyla ilgili görüşünü açıklamadı. Ancak YÖK'ün belirlenen süre içinde aday belirleyip hükümete göndermesi beklenmiyor. Bu durumda yasaya göre üç adayın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından belirlenmesi gerekiyor. Ancak Çelik'in Anayasa Mahkemesi kararını bekleme eğiliminde olduğu öğrenildi. Çelik'in bu kararında onay mercinin Cumhurbaşkanı olmasının etkisi büyük oldu. Sezer, hukuki boşluk nedeniyle YÖK'ün belirlediği adayları da atamamıştı.