Rektörler hükümete öfkeli

Başbakan Bülent Ecevit'le 11 Ocak ve 6 Şubat'taki görüşmelerinde destek sözü almalarına karşılık, beklediklerini bulamayan rektörler, senato kararlarıyla hükümeti protesto etti

ANKARA - Başbakan Bülent Ecevit'le 11 Ocak ve 6 Şubat'taki görüşmelerinde destek sözü almalarına karşılık, beklediklerini bulamayan rektörler, senato kararlarıyla hükümeti protesto etti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Gazi Üniversitesi'nden çıkan senato kararlarında hükümet, üniversitelere verdiği sözü tutmamakla suçlandı.
Senato kararlarında, Başbakan Bülent Ecevit'in üniversite elemanlarının özlük haklarının düzeltileceği yönünde sözü olduğu hatırlatıldı ve şöyle denildi:
"Hükümet mensuplarının hiçbir memur grubuna ayrıcalık tanınmayacağını açıklamalarına rağmen, son aylardaki mevzuat düzenlemeleriyle bazı kamu çalışanlarına ek tazminat verildiği görülmektedir. Bu da, hükümetin üniversiteye bakışı üzerindeki endişelerimizi artırmaktadır."
'Beyin göçü hızlanacak'
Hiçbir ülkenin 'geleceğe yatırımdan' vazgeçmediğine dikkat çekilen kararlarda şöyle denildi:
"Bugünkü yaklaşım ve uygulamalar devam ettiği sürece üniversitelerimiz giderek eğitim ve araştırma yapamaz duruma gelecek, beyin göçünün hızlanmasıyla birlikte nitelikli insan gücü kaynağının temini zorlaşacak ve salt günü kurtarma kaygısı ülke geleceğine ipotek koyma sorumsuzluğunu beraberinde getirecektir. İlgili düzenlemeler
yapılmadığı takdirde, üniversitelerimizden daha fazla bir beklenti içinde olunmaması gerekir."


  ETİKETLER:

  Ankara

  ,

  ODTÜ

  ,

  Bülent Ecevit