Röntgen teknikerleri eylemde

Röntgen teknikerleri, haftalık çalışma saatlerinin 25 saatten 45 saate çıkarıldığı ve bunun sonucu olarak da daha fazla radyasyona maruz kaldıkları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

ANKARA - Röntgen teknikerleri, haftalık çalışma saatlerinin 25 saatten 45 saate çıkarıldığı ve bunun sonucu olarak da daha fazla radyasyona maruz kaldıkları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Eylemci grup adına Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür, yönetmelikte yapılan değişiklikle hastanelerdeki mevcut risk faktörlerinin yanı sıra tıbbi radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının haftalık çalışma sürelerinin 25 saatten 45 saate çıkarıldığını belirtti. Özgür, "Sağlık Bakanlığı'nın radyasyondan korunma ve güvenlikte gerekli tedbirleri almadan, sadece çalışma saatlerini artırmasına meslektaşlarımız şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi.
Özgür, doz limitleri aşılmaması zeminine oturtularak hazırlanan yönetmeliğin, limitlerin aşıldığı durumları göz önüne almadığını savundu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Köksal Aydın da, yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a dava açtıklarını belirtti.