RTÜK Daire Başkanı'ndan Akman için suç duyurusu

RTÜK Daire Başkanı ve Uzman Denetçi Cengiz Özdiker, RTÜK Başkanlığı görevi bugün sona eren ancak RTÜK üyeliği devam eden Zahid Akman hakkında, RTÜK Başkanlığı döneminde resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, kanunları uygulamamak, denetim görevinin ihmali gibi suçları işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduANKARA - RTÜK Daire Başkanı ve Uzman Denetçi Cengiz Özdiker, RTÜK Başkanlığı görevi bugün sona eren ancak RTÜK üyeliği devam eden Zahid Akman hakkında, RTÜK Başkanlığı döneminde resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, kanunları uygulamamak, denetim görevinin ihmali gibi suçları işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Özdiker, suç duyurusunda şu iddialara yer verdi:
- Şahsımla ilgili bir belgede oynanmış, resmi evrakta sahtecilik suçu işlenmiş, bu yolla mahkemeler aldatılmak istenmiştir. Şöyle ki; Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında edindiğim; Üst Kurul’un 20.04.2006 tarihli ve 27 Sayılı toplantısında alınan 2 Nolu karar 3 kez farklı olarak yazılmış ve RTÜK Başkan ve Üyelerince imzalanan örneğin dışında farklı olarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na beyanda bulunulmuş ve Kovuşturmanın yürütüldüğü Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği’ne de yazılı beyanda bulunulmuştur.
- Akman’ın başkanlığı döneminde RTÜK’ün gelirleri kısmen toplanmayarak görev kötüye kullanılmış, kanunun açık emirleri uygulanmayarak yönetim ve denetim görevi ihmal edilmiştir.
- Reklam ve sponsorluk gelirlerinin tahsilatında bir Üst Kurul kararıyla kamu zarara uğratılmıştır. Yıllardır tüm yayın kuruluşları tarafından reklam geliri olarak beyan edilen ve bunun üzerinden Üst Kurul payı ile Eğitime Katkı Payı olarak ödenen gelirler Üst Kurula beyan edilmemeye, ödenmemeye başlanmıştır.
-Kamu gelirlerinin tahsilat, tasarruf ve harcanmasında görev kötüye kullanılmış, kanun, yönetmelik ve genelgeler uygulanmayarak suç işlenmiştir.
- Tahsil olunan parasal kaynakların, banka faiz ve tasarruf işlemlerinin yürütülmesi işi/görevi hukuka, yasaya ve mevzuata aykırı bir eylem yoluyla gerçekleştirilmiştir.
-RTÜK’de kanunlarla verilmemiş bir yetki kullanılarak, devlet veznesine girmesi gereken bir tutar, esasen kimin karar ve iradesiyle olduğu bilinmeden bütçe dışında tutulmakta ve kullanılmaktadır.
-RTÜK’ün 3984 sayılı Kanununa 4756 sayılı Kanunla 2002 yılında eklenen Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmasına ve bu birimin başına "Müfettiş" bile olmayan bir görevlinin getirilmesine karşılık Teftiş Kurulu Yönetmeliği halen ve kasten çıkartılmamış, yıllardır kurum içi denetim yapılmamıştır.
-RTÜK adına yapılan tüm kamu harcamalarının, büyük alım ve onarım giderleri ile kişisel ve kurumsal seyahat harcırahlarının beyan, uygulama ve tahsilatlarında hukuka aykırı iş ve eylemlerde bulunulmuştur.
-RTÜK frekans ihalesini de yapamamış, bu yolla da kamu zararına yol açılmıştır.
Cengiz Özdiker, suç duyurusu metninin ekinde çeşitli doküman ve belgeleri de Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. (anka)