RTÜK de BBC'yi ulusal güvenliğe aykırı buldu

Önce izin, sonra yasak
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası haber yayıncılığında saygınlıklarıyla bilinen BBC ve Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe radyo yayınlarına nisanda izin verdi. Ancak yayınlarda
'ulusal güvenlik' bakımından sakıncalı içerik bulununca konunun yeniden görüşülmesi istendi.
Karar oyçokluğuyla
Önceki gün toplanan kurul, söz konusu yayınların durdurulmasını kararlaştırdı. Karar oyçokluğuyla alınırken Başkan Nuri Kayış karşı oy kullandı. Yasaklama kararından Türkiye, RTÜK Başkanı Kayış'ın "Yasağa katılmıyorum, mahkemeye başvuracağım" yollu açıklamasıyla haberdar oldu.
'Türkiye'ye zarar verir'
Kayış, yazılı açıklamasında RTÜK'e karşı dava açacağını kaydederek şöyle dedi: Yayınların durdurulması, Türkiye'yi dünyada zor durumda bırakacak, haberleşme özgürlüğü olmayan, antidemokratik, sansürcü ülke konumuna düşürecek. Bunları toplantıda anlattım ama ikna edemedim.

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) nisan ayında izin verdiği BBC Türkçe yayını ile Almanya'nın Sesi radyosunun yayınlarını durdurdu. Bu iki radyonun yayınlarıyla ilgili raporlarda, 'ulusal güvenlik' bakımından sakıncalı içerik bulunduğu belirtilince, RTÜK daha önce verdiği izinden geri döndü. Kayış bunun üzerine RTÜK'ü mahkemeye vereceğini açıkladı.
NTV Radyo aktarıyordu
Önceki gün toplanan kurul, dünyada ilgiyle izlenen İngiliz yayın kuruluşu BBC ile Almanya'nın Sesi radyolarının Türkçe yayınlarının durdurulmasını kararlaştırdı. Başkan Kayış'ın karşı çıktığı karar oyçokluğuyla alındı.
RTÜK nisan ayında, kısa dalgadan yayım yapan BBC Türkçe yayınlarıyla Almanya'nın Sesi radyosunun Türkiye'de FM bandından yayım yapan radyolar tarafından geniş kitlelere ulaştırılabilmesine izin vermişti. Bu çerçevede NTV Radyo da bu iki radyonun Türkçe yayınlarını izleyicilere aktarmaya başladı.
Kararın, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun'un yeniden iletimi düzenleyen 26. maddesinde yer alan, "Bir yerde üretilen yayın başka bir radyo ya da TV aracılığıyla dinleyiciye iletilemez" hükmüne dayanılarak alındığı
bildirildi. Yasaklama kararından Türkiye, RTÜK Başkanı Kayış'ın 'Bu yasağa katılmıyorum mahkemeye başvuracağım' açıklaması ile haberdar oldu.
'Türkiye'ye zarar verir'
Nuri Kayış, yazılı açıklamasında dava açacağını kaydederek, "Bu iki radyonun yayınlarının durdurulması, Türkiye'yi dünyada zor durumda bırakacak, haberleşme özgürlüğü olmayan, antidemokratik, sansürcü bir ülke konumuna düşürecektir. Bu Türkiye'nin prestijine zarar verir, saygınlığını zedeler" dedi.
Kaygılarını kurul toplantısında da dile getirmesine karşın arkadaşlarını ikna edemediğine işaret eden Kayış, şunları belirtti:
"Uyardım, AB'ye giriş sürecinde, konunun, 'Türkiye BBC'yi susturdu' şeklinde yansıyacağını anlattım. Ama ikna olmadılar.
'Biz kanunu bu şekilde değerlendiriyoruz' dediler."
Her iki kuruluşun yayınlarının 3984 sayılı kanuna aykırılığının söz konusu olmadığını, bunun RTÜK Baş Hukuk Müşavirliği'nin 17 Mayıs 2001 tarihli görüşünde de vurgulandığını anımsatan Kayış, "Ayrıca, Türkiye'nin kabul ettiği Avrupa Sınır Ötesi Yayın Sözleşmesi, yayınların başka kuruluşlar üzerinden yeniden iletimine olanak tanıyor. Münferit olarak yarım saat ya da bir saat yayım yapan kuruluşlar yeni iletim kapsamında değil" diye konuştu. Kayış, öncelikle yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağını ardından da kararın iptalini isteyeceğini kaydetti.
'Avrupa da yasaklar'
Avrupa Sınır Ötesi Yayınlar Sözleşmesi'ni TBMM'nin onayladığını da anımsatan Kayış, kurulun da bu sözleşmeye bağlı olarak
bu radyoları FM bandı üzerinden yayın iletimi izni verildiğine dikkat çekti. Uluslararası hukukta karşılıklılık ilkesinin geçerli olduğunu belirten Kayış, "Avrupa ülkeleri de Türk televizyon ve radyolarının yayınlarını kısıtlayabilir" dedi.