RTÜK haftaya kaldı

Radyo ve televizyon yasa tasarısının bitimine kadar çalışma kararı alan Meclis, toplantı yeter sayısını bulamadığı için tasarının görüşülmesini tamamlayamadı.

ANKARA - Radyo ve televizyon yasa tasarısının bitimine kadar çalışma kararı alan Meclis, toplantı yeter sayısını bulamadığı için tasarının görüşülmesini tamamlayamadı. Tasarının ancak ilk 4 maddesi kabul edilebildi. FP, içtüzüğün tanıdığı bütün olanakları kullanarak tasarıyı engelledi. Koalisyon ortaklarının önerisiyle Meclis'in dün RTÜK tasarısını yasalaştırıncaya kadar çalışması kararı alındı.
Genel Kurul'da önceki gün tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler yapıldı ve 1 ve 2. maddeleri kabul edildi. Dün de 3 ve 4. maddeleri kabul edilen tasarının 5. maddesinde FP sık sık karar ve toplantı yeter sayısı istedi. Yeter sayısı bulunamayınca oturum Başkanvekili ANAP'lı Nejat Arseven tarafından kapatıldı. Tasarının görüşülmesine önümüzdeki hafta devam edilecek.
Üst kurula yeni düzen
Üst kurul üyelerinden beşi, siyasi parti gruplarınca TBMM Başkanlık Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek kontenjan doğrultusunda gösterilecek ve TBMM Genel Kurulu'nca seçilecek. Üyelerden ikisi, YÖK Genel Kurulu'nun, kurul üyesi olmayan, elektrik-elektronik, iletişim, kültür, sanat ve basın-yayın dallarından göstereceği iki aday arasından Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Bir üye, en çok sarı basın kartı sahibi üyesi bulunan iki gazeteciler cemiyeti ile Basın Konseyi'nin ortaklaşa göstereceği iki aday arasından Bakanlar Kurulu'nca seçilecek. Üyelerden biri de MGK Genel Sekreterliği'nin göstereceği kamu görevlilerinden iki aday arasından belirlenecek.
Kurul üyelerinin niteliği ve denetimi
Tasarının kabul edilen 3. maddesine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, en az 4 yıllık yükseköğretim görmüş, mesleki konularda kamu veya özel kuruluşlarda en az 10 yıl görev yapmış, mesleki açıdan yeterli bilgi, deneyim ve devlet memuru olma niteliğine sahip, 30 yaşını doldurmuş kişiler arasından seçilecek.
4. maddeye göre de üyeler 4 yıl görev yapacak. Üyenin 65 yaşını doldurması halinde görevi sona erecek. Kurul üyeleri, resmi veya özel başka bir görev alamayacak, ancak sosyal yardım eğitim amaçlı dernek ve vakıflarla kooperatif ortaklığı bu yasak dışında kalacak. Üyeler, kendileri veya üçüncü derece dahil, bu dereceye kadar yakınları ile ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamayacak. Üst Kurul, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabi olacak.


  ETİKETLER:

  YÖK

  ,

  TBMM

  ,

  Ankara

  ,

  RTÜK